Verhoging DECAVA-bijdragen vanaf 1 januari 2016

De regering zet haar strijd tegen de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt voort. Bovenop de recente maatregelen om de leeftijd voor toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) op te trekken en de beslissingen aangaande de verhoging van de leeftijd vanaf welke een werknemer (eventueel in een SWT) zijn aanvullendpensioenkapitaal kan ontvangen, wil het ontwerp van programmawet dat eind november is ingediend bij de Kamer, tevens het tarief van de werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn op de SWT-vergoedingen en de aanvullende vergoedingen bij bepaalde socialezekerheidsuitkeringen verhogen.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
02 december 2015

Vanaf 1 januari 2016 zullen deze werkgeversbijdragen worden verhoogd met een coëfficiënt 1,25 voor de profitsector en een coëfficiënt 2,25 voor de non-profitsector. Het hogere tarief voor de non-profitsector heeft tot doel het huidige verschil tussen de bijdragen die van toepassing zijn op de werkgevers van de profitsector en die voor de werkgevers van de non-profitsector te verkleinen.

Deze verhoging geldt uitsluitend voor de nieuwe stelsels die ingaan op 1 januari 2016 naar aanleiding van een tijdskrediet of van een opzegging of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst die is betekend na 10 oktober 2015. Bovendien is ze niet bedoeld voor de werklozen met bedrijfstoeslag die worden ontslagen in het kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, wanneer de erkenning of – voor de ondernemingen in herstructurering – de aankondiging van het collectief ontslag dateert van vóór 11 oktober 2015.

Deze maatregel is niet kostenneutraal voor de ondernemingen. Toch is de doelstelling ervan gerechtvaardigd. Hij moet alle stakeholders ertoe aanzetten (het einde van) de loopbaan nog eens anders te bekijken, om de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers te verbeteren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.