Aanpassing 2e pensioenpijler: waarom verder gaan dan wat Europa vraagt?

De federale regering heeft in de ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat de voorwaarden wijzigt voor de opbouw van de tweede pensioenpijler. Zo wordt de minimumleeftijd van 25 jaar voor de toetreding afgeschaft en valt de drempelperiode van 1 jaar voor het verwerven van aanvullende pensioenrechten weg. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
24 april 2018

Het VBO is van oordeel dat de minister van Pensioen in zijn ontwerp verder gaat dan wat Europa van hem vraagt, en dus wederom aan ‘gold plating’ doet. Het VBO waarschuwt voor administratieve overlast en extra kosten. 

Met dit nieuwe wetsontwerp moeten alle werknemers vanaf dag 1 aangesloten worden en beginnen ze onmiddellijk pensioenrechten op te bouwen, terwijl de richtlijn een periode van 3 jaar toelaat. Door het afschaffen van alle aansluitingsvoorwaarden en de voorwaarden voor het verwerven van aanvullende pensioenrechten moeten werkgevers voor elke werknemer – ook al heeft die maar kort bij hen gewerkt − een dossier bijhouden, wat een enorme administratieve overlast betekent. Uiteindelijk worden werkgevers verplicht om, wanneer het opgespaarde bedrag bijzonder klein is, deze fondsen te blijven beheren aan 0% rendementsgarantie voor een periode van om en bij de 40 jaar, voordat ze onder de huidige wetgeving deze bedragen kunnen liquideren. Hier ook maakt de regering geen gebruik van de optie die in de richtlijn wordt geboden om kleine bedragen aan opgebouwde rechten direct uit te betalen bij uitdiensttreding. 

Bovendien zal deze wetgeving in werking treden op 21 mei 2018 voor werknemers die in dienst treden vanaf die datum, en op 1 januari 2019 voor de werknemers die reeds in dienst zijn, wat (te) kort dag is. 

VBO – Alhoewel het VBO steeds voorstander is van een solide pensioenstelsel dat bestaat uit drie pijlers (wat je zelf opbouwt via je loopbaan in het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen en het individueel pensioensparen), is het tegen gold plating. Een te rigide en te complexe wetgeving belemmert de ontwikkeling van de 2e pijler, zeker in de huidige context van onzekerheid inzake de lage rentevoet (cf. de Belgische problematiek rond het gewaarborgd rendement) en het harmoniseringstraject tussen arbeiders en bedienden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.