Harmonisering van de aanvullende pensioenen: bedrijven kunnen niet langer wachten

De FSMA publiceerde onlangs haar tweejaarlijks verslag over de sectorale pensioenstelsels. Dat is geen analyse van het harmoniseringsproces van de pensioenen van paritaire comités voor arbeiders en bedienden. Die taak is weggelegd voor de Nationale Arbeidsraad. Het verslag is eerder een stand van zaken van de sectorale plannen waaruit de huidige trends worden gedistilleerd.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
16 september 2019

Zo vinden we bijvoorbeeld in de 50 sectoren die eind 2017 (het recentste jaar dat de FSMA behandelde) over een aanvullendpensioenplan beschikten, meer dan 30 (sub)sectoren voor arbeiders en 5 sectoren voor bedienden (de andere sectoren zijn gemengd – paritaire comités 3XX). Het aantal actieve aangeslotenen bij een pensioenstelsel ligt rond de 1,3 miljoen. Bijna alle bestaande plannen zijn van het type ‘vaste bijdragen’ en de bijdragen blijven relatief laag. De gemiddelde bijdrage per actieve aangeslotene, voor alle stelsels samen, bedraagt 1,07% (t.o.v. 0,99% in 2015). Voor 35% van de actieve aangeslotenen ligt de bijdrage niet hoger dan 1% van het loon. Dat percentage moet gezien worden in het licht van de loonmarge (het maximumpercentage voor loonstijging), die 1,1% bedraagt voor de periode 2019-2020.

VBO – Het rapport van de FSMA is een wake-upcall voor sectoren en ondernemingen. Enerzijds moeten de sectoren dringend actie ondernemen om de sectorale pensioenplannen te harmoniseren. Voor veel zogenaamde bediendesectoren betekent dat een plan invoeren en nadenken over hoe de ondernemings- en sectorplannen elkaar moeten aanvullen. Anderzijds mogen ondernemingen met niet-geharmoniseerde pensioenplannen absoluut niet wachten tot 2023 om actie te ondernemen. Vaak duiken net in de ondernemingsplannen de sterkste verschillen en de grootste kosten op. De deadline is 1januari 2023 voor de sectoren en 1januari 2025 voor de ondernemingen. Maar als die laatsten wachten tot 2023, zullen ze nog maar 2 jaar hebben om hun plannen te harmoniseren. Gezien de grote bedragen en de complexiteit van de materie, is dat erg nipt. Eind 2019 kunnen sectoren en ondernemingen zich dan ook geen uitstelgedrag meer permitteren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.