Sociale partners bereiken akkoord over geharmoniseerde pensioenstelsels

De Nationale Arbeidsraad bracht dinsdag een belangrijk advies uit inzake aanvullende pensioenen. Daarin formuleerden de sociale partners een antwoord op bepaalde toepassingsproblemen van de wet van 5 mei 2014 betreffende de harmonisering van arbeiders en bedienden voor de aanvullende pensioenen. Naar dat advies werd reikhalzend uitgekeken, aangezien het waardevolle en pragmatische inzichten biedt over de manier waarop de harmonisering kan worden doorgevoerd. 


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
17 december 2019

In het bijzonder onthouden we dat er een onderscheid mag worden gemaakt tussen alles wat de pensioentoezegging zelf betreft enerzijds, en alles wat te maken heeft met het beheer en de uitvoering ervan. Enkel de substantiële elementen moeten worden geharmoniseerd. Wat wordt beschouwd als essentieel? Het soort plan (type vaste bijdragen (defined contribution of DC), vaste prestaties (defined benefits of DB) of ‘cash balance’), het brutopercentage van de bijdrage (vóór de aftrek van de kosten) en het referteloon in een DC-plan of de parameters voor de berekening van de prestatie in een DB-plan. De dekking premievrijstelling in geval van ongeschiktheid wordt ook beschouwd als een essentieel element. Een eventuele invaliditeitsdekking dan weer niet. In geval van een cafetariaplan, moeten de aangeboden keuzes en de default-keuzes identiek zijn. Omgekeerd moeten de bijkomende elementen niet worden geharmoniseerd. Dan gaat het bijvoorbeeld over de keuze van de pensioeninstelling (verzekeringsinstelling of instelling voor bedrijfspensioenvoorziening), de technische rentevoeten, de mogelijkheid tot voorschotten of inpandstelling …

Het advies formuleert daarnaast meerdere pistes voor de sectoren. Die beschikken vandaag nog over slechts 3 jaar om de collectieve arbeidsovereenkomsten af te werken die het verschil in behandeling moeten wegwerken. In het advies geeft men aan dat de paritaire comités mogen werken met collectieve arbeidsovereenkomsten waarvan het toepassingsgebied beperkt is tot één of meerdere bedrijfstakken. Het advies brengt ook in herinnering hoe belangrijk het is dat de sectoren rekening houden met wat er bestaat op ondernemingsniveau. Daarvoor zijn twee technieken mogelijk: bepaalde ondernemingen uitsluiten van het toepassingsgebied van de cao of ondernemingen uit de sector toestaan dat om een eigen pensioentoezegging in te voeren (opting out).

Tot slot wordt bepaald dat de harmonisering overkoepelend moet gebeuren en niet eerst op sectorniveau en dan pas op ondernemingsniveau. Zo kan een onderneming in haar plan voorzien dat de bijdragen gestort in het sectorale plan worden afgetrokken van de bijdragen van de onderneming.

VBO – Het VBO is ervan overtuigd dat met deze eerste antwoorden en met de vooruitgang die PC 200 boekte in het kader van het jongste sectorakkoord, de sectoren en ondernemingen nu over de nodige elementen beschikken om hun werkzaamheden verder te zetten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.