Nieuw rapport van de SCvV over de budgettaire kosten van de vergrijzing

Naar jaarlijkse traditie publiceert de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) in juli haar verslag. In vergelijking met vorige vooruitzichten, zullen de budgettaire kosten van de vergrijzing tussen 2019 en 2070 fors toenemen. Dat is in grote mate te wijten aan de coronacrisis (en de daling van het bbp die ze veroorzaakte) en aan de vergrijzing van de bevolking, die een blijvende impact heeft op de pensioen- en gezondheidszorguitgaven.


Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
13 juli 2020

In 2040 bereiken we de piek van die stijging, dan zullen de sociale uitgaven zo’n 29,9% van het bbp bedragen. Ten opzichte van 2019 (24,8%) is dat een toename met 5 procentpunten van het bbp. De pensioen- en gezondheidszorguitgaven zullen de hoogte in gaan (met respectievelijk +2,9 en +2,2 procentpunt van het bbp), terwijl de uitgaven voor werkloosheid en kinderbijslag zouden dalen. Tussen 2040 en 2070 nemen de budgettaire kosten van de vergrijzing vervolgens licht af (-0,7 bbp-procentpunt), waardoor de sociale uitgaven in 2070 rond 29,1% van het bbp zouden liggen.

Dat is een gigantische kost die, bij ongewijzigd beleid, een enorm sociaal onevenwicht zal veroorzaken.

VBO De SCvV wijst ons in haar verslag behalve op de cijfers ook op de noodzaak om de vergrijzing op te nemen in het beleid. Zo kan ze een bron van opportuniteiten (zowel op economisch als op sociaal vlak) worden in plaats van enkel een budgettaire kost. In 2070 zal 1 persoon op 4 in ons land immers 67 jaar of ouder zijn! 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.