Structurele pensioen- en arbeidsmarktmaatregelen zijn noodzakelijk

Vorige week vonden er verschillende betogingen plaats. Zo betoogden de vakbonden vrijdag in gemeenschappelijk front voor “meer koopkracht, werkbare loopbanen en leefbare pensioenen”. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) herinnerde aan zijn standpunt in het eindeloopbaandossier.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
19 december 2018

Ambitieuze hervormingen op de arbeidsmarkt en in onze pensioenen zijn noodzakelijk. Dat schreven Frank Vandenbroucke en Johan Vande Lanotte al in 2004. Anno 2018 blijven die hervormingen minstens even noodzakelijk. Toch als we het belangrijk vinden om ook de generaties na ons een degelijk en welverdiend pensioen te verzekeren,benadrukkenMonica de Jonghe en Pieter Timmermans, directeur-generaal en gedelegeerd bestuurder van het VBO, in een open brief die vorige vrijdag werd gepubliceerd.

Alle cijfers wijzen erop dat ons pensioensysteem onder druk staat. Door de vergrijzing dragen steeds minder actieven bij voor het pensioen van steeds meer mensen: vandaag dragen 2,3 werknemers bij voor het pensioen van één gepensioneerde. In 2060 zal dat nog maar 1,7 zijn. Bovendien bedraagt de effectieve loopbaanduur in België gemiddeld slechts 32,9 jaar. Vandaag gaat 20% van onze lopende uitgaven naar de pensioenen. Als we niets doen, zal dat percentage alleen maar stijgen.

We kunnen ons pensioenstelsel enkel veiligstellen als we erin slagen onze werkgelegenheidsgraad op te krikken en structurele maatregelen nemen die inzetten op langere loopbanen. Daartoe moet de focus liggen op de arbeidskwaliteit.

In hun opinie van vorige woensdag zetten de VBO-jongeren dit nog eens op scherp: “Wij denken dan ook dat langer werken met de nodige levenskwaliteit noodzakelijk is. Zo is het mogelijk om én langer aan de slag te blijven, én solidair te zijn met de generaties die na ons komen. Aan de oudere generatie vragen we om niet enkel met zichzelf bezig te zijn. Aan de betogers van vandaag zeggen we: neem jullie verantwoordelijkheid om samen met ons naar oplossingen te zoeken.”

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.