Wetsontwerp ‘zware beroepen’ - Beheerscomité FPD brengt advies uit

Op 8 juni 2018 bracht het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst een advies uit over het wetsontwerp inzake de voorziening m.b.t. zware beroepen in de pensioenreglementering. Het mag niet verbazen dat de sociale partners een (zeer) negatief advies uitbrachten over dit ontwerp, maar om sterk uiteenlopende redenen.

Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
13 juni 2018

De tekst staat werknemers met een zwaar beroep toe om vroeger met pensioen te gaan (pensioendatum - zwaar werk). Als ze langer blijven werken, dus na hun ‘pensioendatum - zwaar werk’, krijgen ze een pensioentoeslag. Werknemers hebben er dus absoluut baat bij om op de lijst zware beroepen te staan. Dat geldt des te meer voor ambtenaren, aangezien de regering van plan is om de preferentiële tantièmes, waardoor zij (veel) vroeger op pensioen kunnen gaan, af te schaffen.

VBO – Het VBO is natuurlijk voor de afschaffing van de preferentiële tantièmes. Dat zou de billijkheid tussen de regelingen verhogen, waardoor de hervormingen (bijv. het optrekken van de pensioenleeftijd) makkelijker aanvaard zouden worden. Daarnaast vindt het VBO dat de oefening tot het einde moet worden doorgetrokken, met name via de invoering van het pensioen met punten dat de pensioenberekeningsregels in de verschillende stelsels zou kunnen gelijktrekken. Het VBO begrijpt dat een plotse afschaffing van de tantièmes moeilijk ligt, maar begrijpt helemaal niet dat die afschaffing zou worden gecompenseerd door de invoering van een regeling voor zwaar werk. Volgens het VBO hebben de tantièmes uit het verleden niets te maken met zwaar werk. Een regeling inzake zwaar werk mag enkel betrekking hebben op die jobs die welomschreven kenmerken van zwaar werk vertonen. Door bepaalde jobs die niet per se zwaar zijn toch als dusdanig te bestempelen – om de afschaffing van de tantièmes te compenseren – creëren we mogelijk nieuwe onrechtvaardigheden tussen werknemers, binnen de overheidssector en tussen stelsels. Als die erkenning, om die nieuwe onbillijkheden weg te wrijven, ook nog eens wordt uitgebreid naar de privésector, zal het tekort alleen maar groeien en worden de reeds gerealiseerde hervormingen inhoudsloos. Het VBO roept de regering op om de zware beroepen niet te gebruiken om het verlies van de tantièmes te compenseren. Alle partners moeten nauwkeurig te werk gaan en enkel de objectieve en ontegensprekelijke criteria voor zwaar werk behouden. Voor het overgangsproces dat gepaard gaat met de noodzakelijke afschaffing van de tantièmes, moet een andere formule worden gezocht.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.