Betoging tegen de pensioenhervorming: laten we vooruitkijken

Gisteren hielden de vakbonden enkele grote acties tegen de pensioenhervorming. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) benadrukt dat, volgens een enquête die het deze zomer hield, vooral werknemers jonger dan 34 te vinden zijn voor loopbaanverlenging. Het spreekt vanzelf dat we meer dan ooit nood hebben aan intergenerationele solidariteit.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
03 oktober 2018

Uit de enquête blijkt dat volgens 81% van de werkgevers langer werken nodig is door de vergrijzing en de extra kosten daarvan voor de sociale zekerheid. De werknemers zijn meer verdeeld, 54% staat achter het idee van langer werken. Zoals eerder vermeld, erkennen de jongere werknemers die noodzaak veel meer: twee derde van hen is voor de verlenging van de loopbanen.

Vooral de jongere generaties zijn er zich dus van bewust dat onze loopbanen te kort zijn om op termijn de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid te garanderen. Maar het is niet voor hen dat gisteren 40.000 betogers door de straten van Brussel liepen. De betogingen gingen niet over het pensioen van de jongeren, maar over dat van de generatie die op het punt staat de arbeidsmarkt te verlaten. Ik begrijp dat werknemers zekerheid willen over hun pensioen. Maar dat kan enkel door pensioenhervormingen door te voeren en zo de facturen van de vergrijzing niet door te schuiven naar de volgende generaties.

Vandaag gaat een vijfde van de lopende overheidsuitgaven naar de pensioenen. De carrières zijn veel korter dan vroeger: in 1950 werkte men gemiddeld 48 jaar terwijl de effectieve loopbaanduur vandaag 39 jaar bedraagt. Bovendien zijn er steeds minder werkenden om de pensioenen te financieren: in 2015 waren er 2,29 werkenden per gepensioneerde. Als er niks verandert, zal dat in 2060 nog maar 1,7 zijn. Om het evenwicht te herstellen, moeten we de loopbanen verlengen om zo ook meer bijdragen te innen.

Ik herhaal dus nogmaals: “Langer leven, langer studeren en de pensioenen willen optrekken is alleen denkbaar als we ook de effectieve loopbanen verlengen!”

De insteken van het VBO over een pensioenhervorming kan u terugvinden via deze link: de pensioenhervorming: back to basics.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.