Meer consumentengeschillen buiten de rechtbank oplossen

Vanaf 1 juni 2015 bestaat voor elk geschil tussen een (in België gevestigde) onderneming en een consument een alternatief voor de rechtbank. Ofwel bij een daartoe erkende, sectorspecifieke entiteit, ofwel bij een door de overheid georganiseerde Consumentenombudsman.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
27 mei 2015

De nieuwe wetgeving over de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (ook wel Alternative Dispute Resolution, hierna afgekort ‘ADR’) bestaat al een tijdje, maar vanaf 1 juni 2015 wordt ze ook daadwerkelijk toegepast. Het is de bedoeling om consumenten en ondernemingen aan te moedigen steeds vaker naar ADR te grijpen.

Wat betekent dit concreet? De eerste stap in het oplossen van een geschil blijft uiteraard de rechtstreekse dialoog. Elke consument wordt uitgenodigd om zich in eerste instantie tot de onderneming zelf te richten. Komen partijen niet tot een vergelijk, dan kunnen zij beslissen om hun geschil voor te leggen aan een ADR-entiteit, een neutrale derde. Voor sommige sectoren bestaat er een gespecialiseerde entiteit. Wanneer dit niet het geval is, neemt de kersverse Consumentenombudsman de behandeling van het geschil voor zijn rekening.

Wanneer consument en onderneming bij de Consumentenombudsman terechtkomen terwijl er nochtans een erkende sectorspecifieke ADR-entiteit bestaat, verwijst de Consumentenombudsman partijen door. Een koninklijk besluit van 16 februari 2015 verduidelijkt wat een erkende ADR-entiteit is. Bovendien zal de FOD Economie een lijst van erkende ADR-entiteiten op zijn website publiceren. Het is nog steeds mogelijk om de erkenning van een sectorspecifieke ADR-entiteit aan te vragen (klik hier voor meer info).

VBO – ADR is een uitstekend alternatief voor de rechtbank. In vergelijking met de gerechtelijke procedure is ADR flexibeler, minder formeel, sneller en vaak goedkoper. En als ze slaagt, is bovendien iedereen tevreden. Het VBO is er dan ook voorstander van om de kennis over en het vertrouwen in ADR te verbeteren. Het is echter ook belangrijk dat de goede werking van bestaande ADR-entiteiten niet in het gedrang komt door de manier waarop de nieuwe regels in de praktijk zullen worden toegepast.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.