Invordering onbetwiste B2B-schulden: sneller en goedkoper!

Sinds 2 juli 2016 is er een nieuwe procedure voor de invordering van onbetwiste B2B-facturen van kracht in ons land. Nog steeds wordt in België meer dan 30% van de facturen niet of te laat betaalt. Deze harde realiteit beïnvloedt de liquiditeit van de onderneming, hypothekeert de groeikansen en kan zelfs, in bepaalde omstandigheden, het voortbestaan van de onderneming bedreigen.


Erik Peetermans, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
27 september 2016

Om de strijd tegen de betalingsachterstand aan te gaan, bevat de procedure onder meer de volgende innovaties.

Ten eerste gaat het om een administratieve procedure. Waar een niet-betaalde schuldeiser vroeger langs de rechtbank moest passeren, volstaat het voortaan om een beroep te doen op een advocaat en een gerechtsdeurwaarder. Hierdoor gaat het invorderingsproces een stuk sneller vooruit.

Ten tweede vallen een heel aantal procedurekosten, bijvoorbeeld registratiekosten, rolrechten en dagvaardingskosten, weg. Dit maakt dat de procedure een stuk goedkoper uitvalt dan de klassieke gerechtelijke weg. Bijvoorbeeld voor een niet-betaalde factuur van 100 euro dalen de invorderingskosten van ongeveer 243 euro naar 110 euro.

VBO – Het VBO meent dat de procedure een belangrijke stap vormt in de strijd tegen de betalingsachterstand, maar betreurt dat deze enkel geldt in een B2B-verhouding. Wanneer de wanbetaler een consument is, kan de procedure niet worden aangewend en blijven de bestaande gerechtelijke procedures van toepassing. Het VBO is voorstander van een snelle en eenvoudige invorderingsprocedure voor alle categorieën van wanbetalers. Om ondernemingen wegwijs te maken in de nieuwe procedure, heeft het VBO samen met SAM-TES, het kenniscentrum van de gerechtsdeurwaarders, een praktische brochure opgesteld.

> Klik hier voor de brochure ‘Snel en goedkoop onbetwiste B2B-schulden innen dankzij nieuwe procedure’

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.