De class action voor kmo’s: een ultieme remedie

Begin augustus werd ons land opgeschrikt door de Fipronilcrisis. Tientallen pluimveebedrijven werden door het federaal voedselagentschap (FAVV) geblokkeerd omdat ze mogelijk eieren produceerden besmet met een insecticide (Fipronil). De Belgische regering reageerde alert met de oprichting van een taskforce. En ze nam tien maatregelen om de crisis te bedwingen. Eén maatregel springt eruit: de uitbreiding van de class action naar kmo’s – vandaag is die voorbehouden aan consumenten.


Philippe Lambrecht, Bijzonder adviseur van de CEO
06 september 2017

We spreken van class action (of vordering tot collectief herstel) wanneer een groep personen die door eenzelfde feit zijn benadeeld, samen hun vordering voorlegt aan de rechtbank. De groep wordt daarbij vertegenwoordigd door een groepsvertegenwoordiger.

In België kunnen consumenten sinds september 2014 een class action instellen tegen ondernemingen. Binnenkort krijgen dus ook kmo’s dat recht. De definitie van een kmo gaat heel breed. Liefst 98% van de Belgische ondernemingen zou in aanmerking komen. Aan de kant van de verweerder, wordt er niet uitgebreid. Class actions instellen kan enkel tegen ondernemingen en dus niet tegen bijvoorbeeld openbare instellingen.

Het VBO is niet onverdeeld gelukkig met die beslissing. De draagwijdte van de class actionwetgeving overstijgt immers de Fipronilcrisis en verdient daarom een grondige analyse van de potentiële impact ervan en een ruimer debat met alle betrokken stakeholders. Daarbij benadrukt het VBO dat in elk geval moet worden vermeden dat de Belgische class action de allures krijgt van de Noord-Amerikaanse variant. In de Verenigde Staten betaalt de bedrijfswereld immers een hoge prijs voor de class action, o.a. in de vorm van een aanzienlijke verhoging van het risico op een proces, maar ook van de verzekeringspremies. Door het uitsluiten van de mogelijkheid om een rechtsvordering op basis van extracontractuele schade in te stellen, wordt dit laatste voorlopig vermeden. Dat is alvast positief.

Maar dit terzijde, is het dus zo goed als zeker dat binnenkort 98% van de Belgische ondernemingen zich zal kunnen groeperen om samen een vordering in te stellen tegen een andere onderneming. Ondanks onze terughoudendheid, benadrukken we dat dit niet noodzakelijke een slechte zaak is. Op voorwaarde dat er behoedzaam wordt omgesprongen met de ‘nieuwe’ class action. Het mag er niet toe leiden dat men vaker dan vandaag naar de rechtbank stapt in de plaats van eerst op zoek te gaan naar een minnelijke oplossing. De class action moet een ultieme remedie blijven. Dialoog en onderhandeling buiten de rechtbank (ook wel alternatieve geschillenbeslechting of ADR genoemd) zijn en blijven in de meeste gevallen nog altijd de snelste en goedkoopste weg naar een oplossing.

Behalve de rechters, dragen dus ook de bedrijven en organisaties een grote verantwoordelijkheid om niet lichtzinnig met de nieuwe class actionprocedure om te springen.

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.