© Shutterstock

Europese rechten ter versterking van de rol van de consument naar finale onderhandelingsfase

Meer dan een jaar na publicatie van het voorstel van de Europese Commissie, hebben zowel het Europees Parlement als de Raad van de Europese Unie hun standpunt inzake het voorstel voor een richtlijn ter versterking van de positie van de consument voor de groene transitie aangenomen. Beide instellingen stellen belangrijke wijzigingen voor. Er wordt dan ook met belangstelling uitgekeken naar de uitkomst van de  interinstitutionele onderhandelingen tussen de organen. Een stand van zaken.


Tine Debaes , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
06 juni 2023

Inhoud van het voorstel

Het voorstel voor een richtlijn ter versterking van de positie van de consument voor de groene transitie maakt deel uit van het eerste pakket maatregelen genomen in het kader van het nieuwe actieplan circulaire economie (nCEAP), dat door de Europese Commissie werd gepubliceerd op 30 maart 2022.

Het voorstel van richtlijn ter versterking van de positie van de consument stelt een actualisatie van de  Europese consumentenregels voor met als doelstelling consumenten te ondersteunen in de groene transitie. Dankzij de geactualiseerde regels zouden de consumenten beter geïnformeerd worden zodat ze weloverwogen, duurzamere aankoopkeuzes kunnen maken.

Enerzijds wordt de richtlijn consumentenrechten gewijzigd opdat verkopers verplicht worden consumenten informatie te verstrekken over de duurzaamheid en repareerbaarheid van hun producten. Anderzijds wordt ook de richtlijn oneerlijke handelspraktijken aangepast. De lijst van productkenmerken waarover een verkoper consumenten niet mag misleiden, wordt uitgebreid tot milieu- of sociale gevolgen, duurzaamheid en repareerbaarheid. Daarnaast worden ook nieuwe praktijken toegevoegd die ofwel in ieder geval, ofwel na een beoordeling per geval als misleidend worden beschouwd. Het gaat onder meer over het vermelden van generieke of vage milieuclaims (bijvoorbeeld ‘milieuvriendelijk’ of ‘groen’) als die claims ten onrechte de indruk wekken dat er sprake is van uitstekende milieuprestaties, of het beweren dat een milieuclaim geldt voor het volledige product, terwijl de claim in feite slechts op een bepaald aspect van het product betrekking heeft.

Onderhandelingsmandaat Europees Parlement

Het onderhandelingsmandaat van het Parlement gaat op bepaalde punten aanzienlijk verder dan het oorspronkelijke voorstel. Zo worden onder andere ‘herbruikbaarheid’ en ‘recycleerbaarheid’ toegevoegd aan de lijst van productkenmerken waarover een verkoper consumenten niet mag misleiden. Het Parlement wil ook een verbod invoeren op milieuclaims die enkel gebaseerd zijn op CO2-compensatieregelingen. Ook ontwerpkenmerken die de levensduur van een product verkorten of ertoe leiden dat goederen voortijdig slecht functioneren, worden verboden.

Tot slot stelt het Parlement een nieuw garantielabel voor, waarop niet alleen de wettelijk vereiste garantieduur staat, maar ook de duur van de mogelijke commerciële garantie die producenten aanbieden.

Onderhandelingsmandaat Raad van de Europese Unie

De Raad stelt voor generieke milieuclaims zoals ‘milieuvriendelijk’, ‘groen’ of ‘klimaatneutraal’ enkel toe te laten indien die beweringen door een openbaar toegankelijke certificeringsregeling kunnen worden gestaafd. Daarnaast moeten consumenten worden gewaarschuwd indien het product zodanig is ontworpen dat het niet compatibel is met verbruiksgoederen, reserveonderdelen of accessoires die door derde producenten worden geleverd.

Net zoals het Europees Parlement stelt de Raad voor om te voorzien in een geharmoniseerd visueel logo voor de commerciële duurzaamheidsgarantie. Om de lidstaten voldoende tijd te geven om hun wetgeving aan te passen, voorziet de Raad in een langere omzettingstermijn (24 i.p.v. 18 maanden).

VBO - Het Europees Parlement en de Raad zijn van start gegaan met de onderhandelingen over de definitieve inhoud en formulering van de richtlijn ter versterking van de positie van de consument voor de groene transitie. Het voorstel maakt de weg vrij voor de nieuwe voorstellen van richtlijn ter bevordering van reparatie van goederen en ter staving van groene claims.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.