Duurzame financiering: de Europese Commissie onthult haar nieuwe plannen

Dinsdag 20 april nam Philippe Lambrecht, Bestuurder-secretaris-generaal van het VBO, deel aan de Advisory Council van EuropeanIssuers, de vereniging die de belangen van de Europese beursgenoteerde vennootschappen vertegenwoordigt. Op de raad was niemand minder dan Commissaris Mairead McGuinness te gast, verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit, financiële diensten en de kapitaalmarktenunie.


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
21 april 2021

In haar toespraak legde de Commissaris het accent op duurzame financiering en behandelde ze de sociale en ecologische criteria en aspecten van goed bestuur (ESG) die worden gebruikt om te analyseren en evalueren of er in de bedrijfsstrategieën rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkeling en de langetermijnuitdagingen. Ze had het ook over de verordening inzake de groene taxonomie en de herziening van de richtlijn over niet-financiële rapportage. Ten slotte herinnerde ze aan haar prioriteiten voor de toekomstige kapitaalmarktenunie.

Hoewel de emittenten de doelstellingen delen die ten grondslag liggen aan de strategie van de Europese Unie inzake duurzame financiering en de versterking van de kapitaalmarktenunie, mogen we de groeiende complexiteit van de regelgeving voor de ondernemingen toegelaten op de gereglementeerde markten niet naast ons neerleggen. Wat dat betreft, moeten we vaststellen dat Europa wordt geconfronteerd met een verontrustend ‘delisting’-fenomeen, waarbij bedrijven van de beurs gaan. Zo telde Europa op 31 december 2014 nog 13.225 beursgenoteerde bedrijven, terwijl er op 31 december 2020 nog maar 11.025 overbleven. Dat aantal is nog gedaald sinds de voltooiing van de Brexit.

Desondanks maakt Europa de regelgeving voor beursgenoteerde bedrijven steeds strenger. De emittenten moedigden de Commissaris dus aan om rekening te houden met die realiteit bij het uitwerken van nieuwe regels rond duurzame financiering. Hoewel de doelstellingen van de Commissie lovenswaardig zijn, is een vereenvoudiging van de financiële regelgeving aangewezen.

De gedachtewisseling met de Commissaris bevestigde dat de Commissie snel vooruitgang wil boeken op het vlak van goed bestuur en duurzame financiering. De Europese Commissie stelt op 21 april haar ontwerp van herziening van de richtlijn over niet-financiële rapportage (NFRD) voor. De analyse van dat voorstel zal aantonen of Europa klaar is om rekening te houden met de behoeftes van de ondernemingen voor de aanpassing aan de transitie, en om te helpen met het invoeren van een meer geharmoniseerd normensysteem voor de niet-financiële rapportage.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.