EU-herstelprospectus: een innoverende tool voor beursgenoteerde bedrijven

Op 18 maart treedt verordening (EU) 2021/337 tot wijziging van verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus in werking. Beursgenoteerde bedrijven kunnen van die vereenvoudigde prospectus gebruikmaken voor een snelle herkapitalisatie in een vroeg stadium van het herstelproces.


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
17 maart 2021

Dat vereenvoudigde formaat, beschikbaar gedurende een beperkte periode die eindigt op 31 december 2022, verlicht de administratieve last die komt kijken bij de redactie en de publicatie van de wettelijk vereiste financiële informatie bij fondsenwerving op de beursmarkten. Door een snellere en goedkopere toegang tot de kapitaalmarkten mogelijk te maken, beoogt deze verordening de veerkracht van de bedrijven te verbeteren zonder hun schuldenlast te verzwaren.

Het EU-herstelprospectus mag enkel worden gebruikt voor secundaire uitgiften van aandelen door ondernemingen waarvan de aandelen al meer dan 18 maanden toegelaten waren tot de handel op een gereglementeerde markt of verhandeld werden op een kmo-groeimarkt. Bovendien mag het niet gebruikt worden voor uiterst verwaterende uitgiften van aandelen met een significante impact op de kapitaalstructuur, de vooruitzichten en de financiële situatie van de uitgevende instelling. Daarnaast moet het gebruik van het EU-herstelprospectus worden beperkt tot aanbiedingen van niet meer dan 150% van het uitstaand kapitaal.

Wat vorm en inhoud betreft, is het relanceprospectus beperkt tot maximaal 30 bladzijden en bevat het een aantal verplichte vermeldingen, onder andere:

- Een beschrijving van belangrijke risico’s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling en de aangeboden aandelen;
- De (jaarlijkse en halfjaarlijkse) financiële overzichten die zijn gepubliceerd in de afgelopen 12 maanden;
- Een beschrijving van de belangrijkste recente tendensen in de productie, verkoop enz., alsook informatie over de strategie en de financiële en niet-financiële doelstellingen op de korte en lange termijn voor de uitgevende instelling, desgevallend met inbegrip van een specifieke referentie naar de zakelijke en financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de uitgevende instelling en de verwachte gevolgen van de COVID-19-pandemie in de toekomst;
- Informatie over de redenen voor de aanbieding;
- Een verklaring die vermeldt of de uitgevende instelling overheidssteun heeft genoten;
- Een verklaring over het werkkapitaal;
- Een overzicht van de kapitalisatie en de schuldenlast enz.

De bedoeling van de Europese wetgever is lovenswaardig, namelijk een vereenvoudigde prospectus creëren. Eenvoudig op te stellen door de uitgevende instelling, te begrijpen door de investeerder en te onderzoeken door de toezichthoudende autoriteit. Men kan zich echter afvragen, gezien de complexiteit van bepaalde vereiste informatie en hoe moeilijk het is om die informatie samen te vatten, of die doelstelling echt wordt bereikt. In elk geval moet een eenvoudig op te stellen, te begrijpen en te onderzoeken prospectus beoogd worden voor alle soorten prospectussen, niet enkel voor het herstelprospectus.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.