Herziening van de NFRD-richtlijn: naar een niet-financiële boekhouding?

De Europese Commissie keurde op 21 april 2021 een reeks maatregelen goed om de financiële stromen te sturen in de richting van duurzame activiteiten binnen de Europese Unie. Een van die maatregelen is de aanname van een voorstel van richtlijn dat de bestaande rapporteringsvereisten van de NFRD zou wijzigen.


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
28 april 2021

Dat voorstel van Corporate Sustainability Reporting-richtlijn (CSRD) gaat veel verder dan de richtlijn over de publicatie van niet-financiële informatie (NFRD) uit 2014.

Hoewel de thema’s in het niet-financiële rapport globaal genomen hetzelfde blijven als in de vorige richtlijn, stelt de Europese Commissie een aantal nieuwigheden voor.

Ten eerste breidt ze de verplichting om de niet-financiële verklaring op te maken en te publiceren uit naar alle grote ondernemingen en alle beursgenoteerde bedrijven op de gereglementeerde markten (met uitzondering van genoteerde micro-ondernemingen). Zo zou het aantal beoogde bedrijven van 11.000 onder het stelsel van de NFRD naar 49.000 onder de voorgestelde richtlijn gaan.

Ten tweede vereist het voorstel een audit van de meegedeelde informatie.

Ten derde zou de nieuwe richtlijn meer gedetailleerde vereisten op het vlak van rapportering introduceren. In een tweede fase zou de Commissie door middel van gedelegeerde handelingen een lijst opstellen van verplichte Europese normen inzake rapportering over duurzaamheid.

Ten slotte voorziet het voorstel dat de niet-financiële informatie zodanig gecatalogeerd wordt dat de gegevens die zo worden gepubliceerd digitaal verwerkt kunnen worden en toegankelijk zijn via het unieke Europese toegangspunt dat wordt overwogen in het kader van het actieplan van de kapitaalmarktenunie.

Dit voorstel van richtlijn past, samen met andere Europese wetgevende instrumenten die worden uitgewerkt of ingevoerd, zoals de verordening over de taxonomie of de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR), in het globale kader van de Green Deal van de Commissie-Von der Leyen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.