Prioriteiten van de Belgische Mededingingsautoriteit

De Belgische Mededingingsautoriteit (‘BMA’) staat in voor de correcte naleving van het mededingingsbeleid in België. Dat gaat van het vervolgen van mededingingsbeperkende praktijken, tot het toezien op fusies en overnames. Met een jaarlijkse prioriteitennota geeft de BMA  inzicht in haar strategische prioriteiten en op welke sectoren zij prioritair toezicht zal houden. De jongste nota werd gepubliceerd op 12 mei 2022.


Tine Debaes , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
25 mei 2022

Als mededingingsautoriteit zorgt de BMA ervoor dat de spelregels inzake mededinging correct worden toegepast. Daarmee draagt ze bij aan een gezonde concurrentie en competitiviteit. Ook het belang van de consumenten wordt daarmee gediend. Recent heeft de  BMA bijkomende  middelen en bevoegdheden gekregen om dat doel te bereiken.

Strategische prioriteiten

De impact van de coronacrisis was voelbaar in alle sectoren. Bepaalde sectoren zoals de distributiemarkten, de agrovoedingswaardeketen, de financiële diensten en de zorgsector werden in het bijzonder getroffen door de economische schokken. De BMA zal nauwgezet de impact van de crisis op die bepaalde markten opvolgen.

Een gezond en correct mededingingsbeleid is een belangrijke factor in het stimuleren van de innovatie en technologische ontwikkelingen die nodig zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. Het samenspel tussen het mededingingsbeleid en de doelstelling van een groene en circulaire Belgische economie blijft voor de BMA dan ook een prioritair onderwerp. De BMA wil bijdragen tot de verdere vergroening van de economie door duidelijkheid te brengen in de relatie tussen de mededingingsregels en de duurzame beleidsmaatregelen. Daarnaast engageert de BMA zich om daartoe bijkomend informeel advies verlenen en te interageren met verschillende belanghebbenden.

Prioritaire sectoren

Met het oog op een optimaal gebruik van haar middelen concentreert de BMA haar interventies waar het effect van haar acties het grootst is. In haar analyse om te beoordelen of een zaak behandeld wordt, houdt de BMA rekening met vier factoren: de impact, het strategisch belang, de risico’s en de middelen die aan de zaak verbonden zijn.

Jaarlijks lijst de BMA een aantal prioritaire sectoren op. Wanneer een inbreuk zich situeert in een van die prioritaire sectoren, dan brengt het behandelen van die zaak een groot strategisch belang voor de BMA met zich mee. 

In vergelijking met vorig jaar zijn de logistieke sector en de openbare aanbestedingen niet meer opgenomen in de lijst van prioritaire sectoren. Nieuwkomer in de lijst is de sportwereld. De overige prioritaire sectoren zijn dezelfde als vorig jaar, namelijk de dienstverlening aan bedrijven en consumenten, de agrovoedingsindustrie, de energiesector, de farmaceutische sector, de digitalisering van de economie en tot slot de telecommunicatiesector.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.