Het nieuwe bewijsrecht

Op 27 juni organiseerde het VBO een informatiesessie over de hervorming van het bewijsrecht. Benoît Allemeersch (Quinz) en Florence Danis (Linklaters) gaven er een helder overzicht van de vaste waarden en de nieuwigheden in de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
02 juli 2019

De sessie was opgebouwd rond drie delen:

De algemene principes van het bewijsrecht
Het nieuwe bewijsrecht is geen breuk met het verleden, maar vooral een modernisering en een codificatie van vaststaande rechtspraak. Er zijn wel een aantal versoepelingen van het bewijsformalisme, denken we aan de mogelijkheid voor de rechter om in uitzonderlijke gevallen de bewijslast om te keren, of de verhoging van de drempel waaronder het bewijs voor particulieren vrij is (d.w.z. dat je niet per se een door alle partijen ondertekend document nodig hebt) tot 3.500 euro.

Aandachtspunten voor ondernemingen

  • De niet-betwisting van een factuur blijft een weerlegbaar vermoeden van aanvaarding tussen ondernemingen.
  • Ten aanzien van consumenten geldt dat de niet-betwisting van een factuur, ondanks herhaaldelijk aandringen van de onderneming, gelijkstaat aan het vermoeden van aanvaarding. Deze bepaling is van dwingend recht. De geldigheid van clausules in algemene voorwaarden die verder gaan dan deze bepaling, komt dus in het gedrang.
  • Het gebruik van de boekhouding als bewijs wordt versoepeld: een onderneming moet niet langer eerst aantonen dat haar boekhouding regelmatig is.

Bewijs in de digitale context
De gelijkwaardigheid van de elektronische handtekening en van elektronische archivering ten opzichte van hun papieren tegenhangers wordt uitdrukkelijk bevestigd. Een elektronische handtekening mag dus niet als ongeloofwaardig worden afgedaan door de rechter, louter omdat ze elektronisch is. Zo kan een gescande handtekening, een handtekening met een plastic pen op een touchscreen of een pincode als geldige handtekening dienen.

Aan bepaalde vormen van de elektronische handtekening kent de wet een hogere bewijswaarde toe, meer bepaald aan de geavanceerde (hogere  technische vereisten, hogere geloofwaardigheid) en aan de gekwalificeerde elektronische handtekening (tussenkomst van een vertrouwde onafhankelijke partij, hoogste geloofwaardigheid). Alleen die laatste kan gebruikt worden in het kader van authentieke akten.

Het nieuwe bewijsrecht treedt voor het grootste deel in werking op 1 november 2020 en zal slechts van toepassing zijn op contracten en bewijsmiddelen die dateren van na die datum. Voor wat betreft het bewijs van feiten en het bewijs ten aanzien van derden wordt de nieuwe wetgeving wel onmiddellijk van toepassing.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.