Brexit-onzekerheid maakt de oprichting van het Brussels International Business Court meer dan ooit noodzakelijk!

Met het oog op de Brexit-onzekerheid en de initiatieven van onze buurlanden, is het meer dan ooit noodzakelijk dat het parlement de wet over het Brussels International Business Court (‘BIBC’) goedkeurt. Het BIBC beantwoordt aan de behoefte van ondernemingen om  hun internationale geschillen in het Engels door een overheidsrechter te laten beslechten. Bovendien zal het BIBC bijdragen tot de internationale uitstraling van België en Brussel en de juridische knowhow die aanwezig is in ons land mobiliseren en valoriseren. Hoewel België als een van de eersten met het idee kwam, werden gelijkaardige initiatieven in Nederland en Frankrijk al met succes geconcretiseerd. Laten we deze kans om te innoveren op het vlak van internationale geschillenbeslechting zomaar voorbijgaan?


Philippe Lambrecht, ALGEMENE DIRECTIE
24 april 2019

Vandaag bespreekt de Kamer in een plenaire zitting de oprichting van het Brussels International Business Court. Dat wetsontwerp ligt ons na aan het hart. Geschillenbeslechting wordt zelden bekeken vanuit de juridische deskundigheid van een land of een gespecialiseerde rechtbank. Dat is precies waar het hier over gaat. We weten dat er al Engelstalige commercial courts bestaan in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Die Engelstalige internationale rechtbanken trekken heel wat geschillen aan en stimuleren de ontwikkeling van gespecialiseerde rechtbanken in de betrokken landen.  

Brussel, de hoofdstad van Europa, beschikt nog niet over zo’n rechtbank. Daar wil het wetsontwerp een mouw aan passen, naar het voorbeeld van onze buurlanden. In Nederland werd eind 2018 het Netherlands Commercial Court opgericht. In Frankrijk kan de internationale afdeling van de rechtbank van Parijs sinds 1 maart 2018 zaken in het Engels horen.

De oprichting van het BIBC is dan ook noodzakelijk om de concurrentie met buitenlandse fora aan te gaan. Niets doen, betekent dat dergelijke geschillen en de bijhorende expertise steeds meer naar het buitenland zullen trekken. Niets doen, dat is de aantrekkingskracht van Brussel voor internationale rechtspraktijk verzwakken, dat is weigeren om te innoveren en een uitzonderlijke kans missen om onze juridische en rechterlijke expertise in de verf te zetten.

Een goed draaiend BIBC draagt bij tot de internationale uitstraling van Brussel. De Europese hoofdstad is de vestigingsplaats voor tal van internationale ondernemingen, instellingen en universiteiten. Internationale spelers hoeven niet langer naar het buitenland om geschillen in het Engels te laten beslechten. Bovendien valoriseert het BIBC de in Brussel gebaseerde knowhow en expertise doordat specialisten uit verschillende rechts- en ondernemingstakken als lekenrechter in het BIBC zetelen en op die manier hun expertise ten dienste van de bredere ondernemingsgemeenschap stellen.

De oprichting van een Engelstalige ondernemingsrechtbank brengt ook belangrijke economische voordelen met zich mee. Het aantrekken of het in België houden van internationale handelsgeschillen – die anders voor een buitenlands forum zouden worden beslecht – betekent een economische meerwaarde voor België en Brussel. Het gaat dan niet enkel om hoogwaardige en kennisintensieve jobs in de juridische sector maar ook in andere sectoren van de economie, bijvoorbeeld de horeca. Ter illustratie: de globale economische bijdrage van de juridische sector aan de economie van het Verenigd Koninkrijk wordt voor 2017 op 25,7 miljard pond geraamd. De opbrengsten van een Netherlands Commercial Court op kruissnelheid worden gewaardeerd tussen de 65 en 75 miljoen euro per jaar. Er is geen reden om aan te nemen dat we van Brussel en het BIBC geen gelijkaardige economische vruchten zouden mogen verwachten.

Door het afleveren van snelle, deskundige en definitieve vonnissen zal het BIBC toelaten om de reeds aanwezige expertise van de Belgische magistratuur zowel nationaal als internationaal te valoriseren. De centralisering van internationale handelsgeschillen bij het BIBC zal bovendien leiden tot verdere specialisering.

Een Engelstalige ondernemingsrechtbank verbetert de juridische dienstverlening niet enkel naar de internationale maar evenzeer naar de eigen ondernemingsgemeenschap. Indien nodig kunnen ondernemingen in het Engels een beroep doen op een Belgische overheidsrechter in het geval van een internationaal geschil. Het BIBC levert daarom een positieve bijdrage aan onafhankelijke, kwaliteitsvolle en tijdige justitie. Dat speelt een belangrijke rol bij de aantrekkelijkheid van ons land voor investeerders.

Om al die redenen vragen we de parlementsleden om het wetsontwerp over de BIBC goed te keuren.

Philippe Lambrecht, Bestuurder-secretaris-generaal, VBO-FEB
Philippe Malherbe, Professor, Université catholique de Louvain ; Advocaat aan de balie van Brussel
Werner Derijcke, Advocaat bij het Hof van cassatie
Howard Liebman, professor, ULB; Voorzitter, American Chamber of Commerce in Belgium asbl/vzw
Joëlle Evenpoel, Secretaris-generaal, Beci
Jean-Pierre Buyle, Voorzitter, Avocats.be
Jean-Philippe Lebeau, Voorzitter, Ondernemingsrechtbank Henegouwen
Ivan Verougstraete, Ere-voorzitter, Hof van Cassatie
Niko Demeester Secretaris-generaal, Voka

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.