Een Engelstalige handelsrechtbank in Brussel? Yes, please!

Een Engelstalige rechtbank in Brussel. I beg your pardon? Inderdaad! Binnenkort wordt het mogelijk voor ondernemingen om hun internationale handelsgeschillen voor een Engelstalige rechtbank in Brussel te brengen. De regering besliste immers om een Brussels International Business Court, kortweg BIBC, op te richten.


Philippe Lambrecht, ALGEMENE DIRECTIE
18 oktober 2017

De oprichting van de BIBC speelt in op de spectaculaire toename van het internationale handelsverkeer de voorbije dertig jaar. Tegelijk wortelt het Engels zich als voertaal binnen het internationale zakenleven. Contracten worden tegenwoordig meer wel dan niet in het Engels opgesteld zodra de partijen in meerdere landen actief zijn. En dat terwijl de procedures voor onze rechtbank bleven steken in het Nederlands of het Frans. Niet erg handig, laat staan efficiënt. Tot voor kort moesten de partijen die een geschil in het Engels wilden afhandelen een beroep doen op private arbitrage of buitenlandse rechtbanken, bijvoorbeeld in London – wat ook niet gemakkelijker zal worden met de brexit.

Dankzij de BIBC kunnen partijen voortaan ook in Brussel terecht om hun internationale handelsgeschillen in het Engels af te handelen. Ik zeg kunnen. Een procedure voor de BIBC blijft immers een vrijwillige beslissing en beide partijen moeten instemmen met de Engelstalige procedure. Bovendien fungeert de BIBC als complementair kanaal bij arbitrage en zullen beide elkaar wederzijds versterken. Dat kan Brussel als hub voor internationale geschillenbeslechting alleen maar nog aantrekkelijker maken.  

Voorspelbaar, snel en deskundig

De BIBC biedt trouwens meer voordelen dan het Engels als proceduretaal. Als de internationale handelsgeschillen worden gegroepeerd voor één gespecialiseerde rechtbank komt dat ook de kwaliteit en de snelheid van de procedures ten goede. Bovendien zetelen in de BIBC carrièrerechters en expertenrechters (‘Judges in the BIBC’ genoemd), gekozen uit experts gespecialiseerd in de materies van de BIBC. Brussel als Europese hoofdstad en thuisbasis van tal van internationale instellingen kan daarvoor bogen op een ruime aanwezigheid van internationale juristen en experts internationale handelsgeschillen. De specialisatiegraad van de BIBC en de kwaliteit van zijn magistraten moeten leiden tot een voorspelbare, snelle en deskundige rechtspraak op maat van de verwachtingen van de partijen.

Engelstalige procedures en rechtspraak stroomlijnen bovendien de communicatie tussen een buitenlandse onderneming en haar Belgische vestiging in geval van een geschil. Ook dat betekent efficiëntiewinst, want ze vermijden dure vertalingen. Tot slot, en dat is een cruciaal punt, zal de BIBC de reputatie van België en Brussel in het buitenland versterken. Weet immers dat de kwaliteit en de professionaliteit van het gerechtelijk apparaat van een land doorslaggevend zijn bij de investeringsbeslissingen van buitenlandse ondernemingen. Ik ben dan ook verheugd dat de regering de maatschappelijke bijdrage van de juridische wereld valoriseert. De rol van het gerechtelijk apparaat beperkt zich inderdaad niet tot het beschermen van de rechtszekerheid en het verdedigen van de grondrechten. Het vormt daarnaast een fundamentele hefboom voor de ontwikkeling van onze economie en de kwaliteit van ons ondernemingsklimaat.

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.