EU Justice Scoreboard 2021: België gaat er niet echt op vooruit

Deze zomer heeft de Europese Commissie het EU-scorebord voor justitie 2021 gepubliceerd, het jaarlijkse vergelijkend overzicht van de efficiëntie, de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de rechtsstelsels in de verschillende EU-lidstaten. In de editie van dit jaar ging de aandacht vooral uit naar de digitalisering van justitie, die de rechtbanken in staat stelde om tijdens de COVID-19-pandemie te blijven functioneren en die, meer algemeen, de rechtsstelsels toegankelijker en efficiënter maakt.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
07 september 2021

Het scorebord analyseert meer in het bijzonder de drie belangrijke onderdelen die een rechtsstelsel werkzaam maken: efficiëntie (lengte van de procedures, aantal lopende zaken …), de kwaliteit van de rechtspraak (toegankelijkheid, digitalisering) en de onafhankelijkheid van de rechtspraak (perceptie bij het brede publiek en de bedrijfswereld).

In het scorebord 2021 is de digitalisering van de rechtsstelsels een belangrijk aspect. Voor het eerst bekijkt de studie hoever de gerechtelijke overheden staan met hun digitale transformatie, een factor die door de COVID-19-pandemie alleen maar aan belang heeft gewonnen. Uit de conclusies blijkt dat bijna alle rechtsstelsels gebruik maakten van videoconferentie en dat in de meeste lidstaten het personeel op een beveiligde manier kon telewerken.

Voor ons land licht het VBO er drie belangrijke vaststellingen uit. Om te beginnen komen we tot de verbijsterende vaststelling dat België als een van de enige lidstaten geen enkele statistiek levert over de activiteiten van onze hoven en rechtbanken. We kunnen dus onmogelijk vergelijken met onze Europese buren. Het is nochtans belangrijk over cijfers te beschikken, vooral dan met het oogmerk ons rechtsstelsel te verbeteren. 

Een tweede vaststelling is dat België zich in de middenmoot bevindt waar het gaat om online beschikbaarheid van informatie over het rechtssysteem voor het brede publiek. Maar wat betreft het gebruik van digitale middelen door onze rechtbanken bengelen we aan de staart van het peloton.

 

Bron: European Commission, The 2021 EU Justice Scoreboard

Tot slot blijkt duidelijk dat we  meer inspanningen moeten leveren om buitengerechtelijke geschillenregeling te bevorderen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.