Klokkenluiders: een nieuwe stap in de omzetting van de richtlijn

Op dinsdag 30 november 2021 werd een belangrijke stap gezet voor de omzetting in het Belgische recht van Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Ter herinnering: de richtlijn wil schade voor het algemeen belang voorkomen via de invoering, binnen de werkgerelateerde context, van een systeem om disfuncties bij een overheidsorganisatie of private organisatie in een vroeg stadium in kaart te brengen en te beheren. Ze biedt de melders simultaan een doeltreffende bescherming (verbod op represailles, recht op informatie, enz.).


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
01 december 2021

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben een gemeenschappelijk advies uitgebracht over het voorontwerp van wet van minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne. De vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers hebben daarbij hun gemeenschappelijke visie op een doeltreffend en evenwichtig systeem van voorkoming en van bescherming van melders kunnen uitdrukken.

In een eerste deel van het advies, stellen de sociale partners samen een aantal algemene beginselen voor: coherente regelgeving voor privésector en overheidssector; voorkeur voor een intern meldingskanaal ten opzichte van een extern meldingskanaal; leesbaarheid en voorspelbaarheid van de regels; goede trouw van de partijen; coherentie van de diensten die worden aangewezen om externe meldingen te ontvangen enz.

In een tweede deel worden die algemene beginselen omgezet in concrete bekommernissen die alle sociale partners delen, zoals de noodzaak om de rol van de vakbonden duidelijk te omschrijven; om rekening te houden met de moeilijkheidsgraad en de kostprijs van de invoering van interne kanalen voor kmo’s; om de diensten die worden aangewezen om externe meldingen te ontvangen eerder een collaboratieve dan een repressieve rol te geven; om te voorzien in gepaste sancties voor vergeldingsmaatregelen, maar ook voor het bewust verspreiden van valse beweringen; om de omkering van de bewijslast in de tijd te beperken enz.

Dat advies van de interprofessionele sociale partners zal het startsein zijn van het wetgevend proces voor de snelle omzetting in de Belgische wetgeving. De einddatum die de Richtlijn op 17/12/2021 vastlegt, zal dan wel overschreden zijn, maar het belangrijkste is toch dat er een evenwichtig en doeltreffend systeem komt dat rekening houdt met de talrijke arbitrages van de NAR en de CRB.

Voor een beter begrip van de inzet en praktische tips voor de invoering van interne kanalen nodigen het VBO en Euronext Corporate Services u uit voor een gratis webinar dat plaatsvindt op maandag 6 december om 14 uur. U kunt zich inschrijven via deze link.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.