© Shutterstock

De klok tikt: pas tijdig uw statuten aan

De statuten bevatten de basisafspraken tussen aandeelhouders of leden van een vereniging. In zekere zin kunnen ze worden beschouwd als de grondwet van een organisatie. Het belang van goede statuten voor een vlot functioneren van een organisatie kan dan ook niet worden onderschat. Om in orde te blijven met het nieuwe vennootschapsrecht, moeten de statuten van uw onderneming worden aangepast tegen 31 december 2023.


Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
31 mei 2023

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Dat wetboek innoveert op talrijke vlakken. Zo werd het aantal vennootschapsvormen beperkt en werden talrijke regels vereenvoudigd en versoepeld. Meer dan voorheen wordt het mogelijk oplossingen op maat van elke organisatie uit te werken.

Om die mogelijkheden ten volle te benutten, is een wijziging van de statuten veelal noodzakelijk. Zie het als een opfrissen van de juridische basisregels om het volledige potentieel van uw onderneming te realiseren. In ieder geval heeft de wetgever in 2019 voorzien dat ondernemingen tegen 31 december 2023 hun statuten dienen aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht. Op die datum verstrijkt de overgangsperiode. De statutenwijziging is het perfecte moment om samen met de notaris een juridische check-up te doen en de onderneming ook op juridisch vlak toekomstbestendig te maken.

Een tijdige aanpassing van de statuten is aan te bevelen. Wanneer dat niet gebeurt, kan dat in bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor de aandeelhouder, wat uiteraard vermeden dient te worden. Een tijdig contact met de notaris, om samen de mogelijkheden van het nieuwe vennootschapsrecht te ontdekken, is een investering in de toekomst van uw organisatie.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.