Wijziging van het stelsel van algemene vergaderingen op afstand

De commissie Economie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft wetsontwerp nr. 1668 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 goedgekeurd. Hoofdstuk 11 van dat wetsontwerp wijzigt het WVV met het oog op het moderniseren van het stelsel van algemene vergaderingen op afstand van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, coöperatieve vennootschappen, vzw’s en ivzw’s.


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
16 december 2020

Enerzijds breidt het ontwerp de mogelijkheid voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering  uit naar de vzw’s en ivzw’s, onder dezelfde voorwaarden als de vennootschappen.

Anderzijds laat het ontwerp het bestuursorgaan van alle hierboven vernoemde rechtspersonen kiezen om aan zijn leden of aandeelhouders een communicatiemiddel ter beschikking te stellen waarmee ze op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering, zonder dat een statutaire machtiging nodig is.

In tegenstelling tot wat werd voorzien door koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020, gaat de mogelijkheid om zo’n communicatiemiddel ter beschikking te stellen aan de leden of aandeelhouders niet gepaard met de mogelijkheid om de fysieke deelname van de leden of aandeelhouders aan de vergadering volledig te verbieden.

Wanneer de rechtspersoon ervoor kiest om zo’n communicatiemiddel ter beschikking te stellen van zijn leden of aandeelhouders, moet hij dat doen op een manier die communicatie in twee richtingen mogelijk maakt. Met andere woorden, met behulp van het communicatiemiddel moet het lid of de aandeelhouder niet alleen de debatten kunnen volgen en zijn stemrecht in real time kunnen uitoefenen, maar ook zelf actief kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en vragen kunnen stellen.

Om de eventuele technische en praktische moeilijkheden van die tweerichtingscommunicatie bij zeer grote algemene vergaderingen op te vangen, heeft de wetgever voorzien dat elke rechtspersoon die beslist om een dergelijk communicatiemiddel op te zetten zich mag beperken tot eenrichtingscommunicatie voor de vergaderingen georganiseerd vóór 1 juli 2021.

Bovendien bevestigde de minister van Justitie tijdens de besprekingen in de commissie op 2 december dat de vergaderingen van de bestuursorganen geldig kunnen plaatsvinden aan de hand van een elektronisch communicatiemiddel.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.