Integratie wet marktpraktijken in Wetboek Economisch Recht

De wet betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument van 2010, die hoofdzakelijk de relatie consument-onderneming regelt, zal weldra geïntegreerd worden in het Wetboek Economisch Recht (WER). 


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
15 januari 2014

Het gaat echter niet om een loutere codificatie van de bestaande wet. Er werden een heel aantal wijzigingen doorgevoerd om de tekst in lijn te brengen met de Europese richtlijn consumentenrechten.

Vooral op het vlak van overeenkomsten gesloten op afstand, bv. verkoop via het internet, en buiten verkoopruimten, bv. thuisverkoop, bevat Boek VI van het WER heel wat vernieuwingen, zoals een verlenging van het herroepingsrecht van de consument tot 14 dagen (i.p.v. 7) en een uitgebreide informatieverplichting van de onderneming t.o.v. de consument. De Belgische wetgever heeft er bewust voor gekozen in vrijwel geen uitzonderingen op deze informatieverplichting te voorzien, terwijl de richtlijn hier de mogelijkheid voor gaf.

Daarnaast wordt de notificatieverplichting om een uitverkoop te organiseren afgeschaft. Bovendien wordt er in een nieuwe berekeningswijze voorzien voor de verkoop met verlies. Het verbod om tijdens de sperperiode, vóór de solden, prijsverminderingen aan te kondigen, blijft behouden, maar de wetgever benadrukt dat men met dit verbod niet de bescherming van de consument beoogt, maar wel van de belangen van de ondernemingen.

VBO – De integratie van de wet marktpraktijken in het WER is op zich een positief initiatief. De nieuwe informatieverplichting zal voor de ondernemingen extra papierwerk betekenen. Het is dan ook spijtig dat de wetgever geen gebruik heeft gemaakt van de uitzonderingen die de Europese richtlijn mogelijk maakte.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.