Wetboek Economisch Recht - De 18 werken van Vande Lanotte voltooid

Het Belgische economische recht was doorheen de jaren erg versnipperd geraakt en daardoor op sommige vlakken onoverzichtelijk geworden. Om die reden werd in 2006 het plan opgevat om (een deel van) het economisch recht te codificeren. 


Erik Peetermans, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
02 april 2014

Om een dergelijke taak tot een goed einde te brengen, werd geopteerd voor de techniek van de aanbouwwet. De economische materies werden thematisch opgedeeld en vervolgens verdeeld over de verschillende boekdelen van het nieuw te creëren Wetboek van Economisch Recht. Elk van de boekdelen – het zouden er uiteindelijk 18 worden – werd vervolgens afzonderlijk door het wetgevend proces gegidst. Nu ook de laatste boekdelen door het parlement zijn aangenomen, kunnen we enkele eerste indrukken formuleren.

De codificatie van een belangrijk deel van de economische wetgeving in ons land laat toe om de coherentie en leesbaarheid ervan te vergroten en is in die zin een goede zaak. Zo omschrijft het Wetboek Economisch Recht enkele definities die vervolgens doorheen elk van de 18 boekdelen dezelfde betekenis hebben. Op die manier zou men een grotere coherentie tussen de begrippen moeten krijgen. Niet alle definities uit het Wetboek kennen echter een dergelijke transversale geldigheid. Zo zijn bepaalde definities eigen aan een specifiek boekdeel. Dit betekent dat deze slechts toepasselijk zijn op een specifiek onderdeel van het economisch recht. Zo geldt bijvoorbeeld de definitie van een consumentengeschil enkel voor het boekdeel over buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Het Wetboek Economisch Recht gaat voor bepaalde materies verder dan een zuivere codificatie- of coördinatieoefening. De nood aan een modernisering onder meer op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten, en de omzetting van Europese richtlijnen, bv. wat betreft buitengerechtelijke geschillenbeslechting, maakten dat sommige takken van het economisch recht een grondige make-over kregen. Andere onderdelen van het Wetboek waren tot voor kort zelfs onbekend in het Belgische recht. We denken hierbij aan de recente invoering van een vordering tot collectief herstel voor consumenten, de zgn. class actions.

Het werk is nog niet helemaal af. Voor tal van boekdelen moeten immers een rist van uitvoeringsbesluiten worden genomen alvorens ze in werking kunnen treden.

VBO – Minister Vande Lanotte is er met de voltooiing van het Wetboek Economisch Recht in geslaagd om een erg omvangrijke codificatie en modernisering van het economisch recht in een relatief korte periode door het wetgevend proces te loodsen. Het VBO is tevreden dat men met het Wetboek een grotere leesbaarheid van de economische wetgeving nastreeft. De invoering van gemeenschappelijke definities die gelden doorheen het volledige Wetboek zouden zo tot een coherentere toepassing van begrippen kunnen leiden. Tot slot kan het VBO zich vinden in de wens naar eenvoudigere en consistentere rechtsregels en benadrukt het dit daarom in zijn verkiezingsmemorandum. Niettemin zal pas na de inwerkingtreding van alle boekdelen de praktijk uitwijzen of het verhoopte evenwicht tussen de vrijheid van ondernemen, de eerlijkheid van economische transacties en de bescherming van de consument ook daadwerkelijk is bereikt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.