Herstructureringen: sociale partners willen een doeltreffendere, beter gestructureerde procedure

De wet-Renault, in het leven geroepen na de paniek bij de sluiting van de Renaultfabriek in Vilvoorde, bestaat al 20 jaar. Sindsdien moeten bedrijven complexe procedures doorlopen wanneer een herstructurering onafwendbaar blijkt.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
17 december 2019

Een herstructurering is nooit goed nieuws, maar de beschermende en passieve insteek van de wet maakt het proces nog veel logger. In plaats van zich te concentreren op de toekomst door middel van activering en bijscholing van werknemers, voorziet de huidige wet geen enkele begrenzing in de tijd van de informatie-consultatiefase. Die situatie kan nodeloos lange procedures met zich meebrengen, vaak met een mager resultaat ... en dikwijls met als enige gevolg dat het onvermijdelijke louter wordt gerekt.  

Om in te spelen op de noden op het terrein, kwamen de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad (NAR) bijeen en zijn ze het, voor het eerst in 20 jaar, eens geworden over enkele aanbevelingen voor de werkgevers- en vakbondsvertegenwoordigers binnen de ondernemingen en sectoren.

Kwaliteitsvoller, doeltreffender: een planning vastleggen en naar de toekomst kijken
Allereerst bevelen ze aan een duidelijke planning op te stellen om een in de tijd beperkte, maar kwaliteitsvolle informatie-consultatieperiode te kunnen garanderen. Daarbij engageren de vakbonds- en werkgeversafgevaardigden zich ertoe de agenda van de vergaderingen te respecteren en samen te bepalen hoe de vragen en antwoorden zullen worden overgemaakt. In die planning kunnen ze ook de modaliteiten vastleggen om een beroep te doen op derden of experts. Het vastleggen van een planning moet de procedure dus efficiënter laten verlopen.  

De sociale partners willen daarnaast benadrukken dat de werkgelegenheid in het algemeen en de doorstart van bedrijven voorrang moet krijgen. Het vrijwaren van de bestaande werkgelegenheid is niet de enige sleutel tot succes voor een herstructurering. Wat primeert is de toekomst en de kansen die erin besloten liggen. Deze aanbeveling is enerzijds bedoeld om de werkzaamheidsgraad en de inzetbaarheid van de werknemers in het algemeen op te krikken, en anderzijds om de onderneming in herstructurering economisch gezond te houden. 

De zwaar getroffen medecontractanten oplijsten en inlichten
Tot slot zijn bij herstructureringen vaak actoren van de economische cyclus betrokken buiten de onderneming zelf. Zo lopen medecontractanten het risico op nefaste watervaleffecten. De sociale partners raden ondernemingen aan om na te gaan voor welke van hun medecontractanten de herstructurering een significante negatieve impact heeft. Zij worden ofwel bij de aankondiging van het voornemen tot ontslag of net daarna ingelicht, op voorwaarde dat de contractuele verbintenissen en verplichtingen van de onderneming in herstructurering m.b.t. die medecontractant gewijzigd worden. Er worden ook contactpersonen aangesteld opdat de medecontractanten de eventuele gevolgen van de voorgenomen herstructurering kunnen onderzoeken, en opdat ze op hun beurt zelf hun eigen organen of werknemers kunnen inlichten. Die aanbeveling bekrachtigt de praktijken die in tal van ondernemingen in herstructurering nu al gangbaar zijn. 

Betere en eenvoudigere informatiestromen
Ten slotte zijn de sociale partners ook overeengekomen om in een latere fase de regelgevende teksten met betrekking tot herstructurering te centraliseren in een unaniem advies bij de Nationale Arbeidsraad. In datzelfde advies zal ook worden voorgesteld om de informatiestromen tussen overheden, werknemers en werkgevers te vereenvoudigen en te verbeteren, aan de hand van een uniek loket en een uniek informatieplatform.

Deze aanbevelingen zullen geëvalueerd worden door de NAR drie jaar na de goedkeuring van het advies omtrent de centralisering van de regelgevende teksten en het voorstel tot vereenvoudiging en verbetering van de informatiestromen.

VBO – In deze moeilijke politieke en economische context tonen de sociale partners op deze manier dat ze het eens kunnen worden over pragmatische principes en aanbevelingen om herstructureringen vlotter te laten verlopen en om alle economische actoren – zowel werkgevers als werknemers – die op een kantelpunt staan in hun activiteiten of in hun carrière, te ondersteunen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.