Praktische gids helpt bedrijven professioneel herstructureren

Nu talrijke bedrijven door de coronacrisis verplicht zullen zijn hun intentie tot herstructurering aan te kondigen, hebben het VBO, communicatie-adviesbureau Ketchum en advocatenkantoor Eubelius de krachten gebundeld om bedrijven in herstructurering te ondersteunen. In de praktische gids ‘Herstructureren met of zonder ontslagen’ staat welke stappen een onderneming bij een reorganisatie moet zetten en welke alternatieven er zijn op juridisch en communicatievlak.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
23 februari 2021

Van herstructurering naar toekomstgericht transformatietraject  

Het verhogen van de rentabiliteit van een onderneming, het optimaliseren van het producten- en dienstenaanbod, nieuwe marktontwikkelingen, een economische crisis …  De oorzaken van een herstructurering zijn talrijk. Een herstructurering hoeft echter niet synoniem te staan voor ontslag. Het kan ook gaan over het herschikken van een aantal activiteiten om het bedrijf meer slagkracht te geven in een veranderde economische context.  

Om een herstructurering om te buigen naar een geslaagde en toekomstgerichte evolutie, moet respect voor het wettelijke kader hand in hand gaan met toonaangevende communicatie en leiderschap. Net omwille van de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak sloegen Ketchum, Eubelius en het VBO de handen in mekaar.  

In de praktische gids worden de 6 fundamenten van de communicatiestrategie bij transformatietrajecten toegelicht. Er wordt ook ingegaan op de noodzaak van passend leiderschap en de rol van de CEO en het management om de reputatie van de onderneming te beschermen. De gids biedt tevens een kompas met diverse scenario’s (met of zonder ontslag) die vanuit juridisch en communicatief oogpunt worden bekeken.  

Sla geen enkele stap over met onze praktische gids

Het is weliswaar cruciaal de geldende procedures te volgen, maar een toekomstgerichte transformatie kan maar slagen als er optimaal aandacht gaat naar interne en externe communicatie, evenals naar leiderschap, ook in de sociale relaties. De ervaring leert dat een grondige voorbereiding en een multidisciplinaire begeleiding het verschil maken. 

De jongste weken hebben ondernemingen met de regelmaat van de klok herstructureringsplannen aangekondigd. Die meldingen zetten de politiek aan om na te denken over een hervorming van de wet-Renault en eventueel een verplichte financiering van een sociaal plan. 

De sociale partners hebben echter nog zeer recentelijk akkoorden afgesloten in deze complexe materie. Het is nu belangrijk die akkoorden uit te voeren en hen de tijd te laten om zich te bewijzen. Een herziening van de wet is nu niet opportuun. Bovendien beantwoordt het verplichten van ondernemingen om een sociaal plan te financieren niet aan de doelstelling van behoud van de tewerkstelling, herstel van de economische activiteit en re-integratie. Een dergelijk plan voorziet enkel in de storting van een som geld op een gegeven tijdstip zonder garantie van vaste tewerkstelling. Erger nog, het verplichte karakter van een dergelijk plan zou de totale stopzetting kunnen versnellen van ondernemingen die niet in staat zijn om zowel een sociaal plan te financieren als een project voor het herstel van de activiteiten te lanceren.  

Webinar volgen & praktische gids bestellen 

Op 2 maart om 13.30 u. organiseren Ketchum en Eubelius een webinar: ‘Van herstructurering naar toekomstgericht transformatieproject’. Dit webinar is bestemd voor bedrijfsleiders, executive management, legal counsels, HR- en communicatieverantwoordelijken. Inschrijven kan hier, de praktische gids is te verkrijgen via het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.