ABVV wijst IPA af. Nu respect tonen voor meerderheid die het IPA wel goedkeurde

De kogel is door de kerk: de achterban van het ABVV heeft beslist om het onderhandelde loonakkoord te verwerpen. Iedere onderhandelaar heeft in eer en geweten een akkoord gesloten en vervolgens voorgelegd aan de achterban. Als VBO hebben we dit zonder verpinken volop verdedigd, ondanks het feit er ook voor ons elementen in vervat zitten die moeilijk liggen. De significante meerderheid bij vakbonden en de volledige werkgeversdelegatie die het IPA wel goedkeurde, moet nu gerespecteerd worden.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
27 maart 2019

De politieke en sociaaleconomische context smeekte om een interprofessioneel akkoord. Zo weegt de Brexit op onze economische groei en private tewerkstelling. De handelspolitiek van Amerikaans President Trump heeft een belangrijk effect op onze exportcapaciteit. Het Italiaanse begrotingsbeleid en de afgeleide impact ervan op de EU-stabiliteit boezemen weinig vertrouwen in. Op binnenlands niveau heeft het minderheidskabinet in lopende zaken minder bestuurlijke slagkracht. Bovendien staan er verkiezingen voor de deur, met waarschijnlijk moeilijke en lange formatiegesprekken nadien.

Inhoudelijk heeft de consultatie bij onze eigen achterban ook wat kanttekeningen opgeleverd. Zo vindt die dat er onvoldoende stappen gezet zijn om de uitdagingen van de arbeidsmarkt van de 21e eeuw aan te pakken. Men reageerde teleurgesteld dat er niet meer stappen konden worden gezet om de onbetwiste impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt te kanaliseren. Nieuwe vormen van werk en de bijhorende soepelheid om zich aan te passen aan nieuwe omgevingsfactoren, zullen immers cruciaal zijn in de komende jaren.

De positieve aspecten hebben voornamelijk betrekking op de competitiviteitvan onze ondernemingen gecombineerd met extra koopkracht dankzij de maximale loonmarge van 1,1%. Hierdoor zou de absolute loonkostenhandicap tegen 2020 opnieuw met ongeveer één procent kunnen dalen. Daarnaast brengen de verschillende kader-cao’s in de NAR de rechtszekerheid die elk bedrijf nodig heeft en biedt een IPA betere perspectieven aangaande sociale vrede. Deze inhoudelijke aspecten samen met het hierboven beschreven macro- en geopolitieke omgevingskader heeft de Raad van Bestuur van het VBO ertoe gebracht dit ontwerp-IPA goed te keuren. We moeten vaststellen dat 2 van de 3 vakbonden tot dezelfde conclusie zijn gekomen: het IPA is meer dan een gewone bedrijfsonderhandeling!

“Wie geen compromis kan sluiten, blijft beter thuis en moet niet aan politiek doen,” zei een groot staatsman ooit. Hetzelfde geldt ook voor de Groep van 10. Zo waren de stellingnames in de aanloop naar het IPA weinig gericht op het bereiken van consensus. Dit doet me denken aan de Brexit-saga. David Cameron heeft jarenlang gestreden tegen kromme Europese bananen, kreeg zijn referendum en heeft vervolgens campagne gevoerd voor het behoud van het Brits Europees lidmaatschap. De rest is geschiedenis.

Het VBO en zijn sectoren betreuren ten zeerste deze evolutie. Het ontwerp-IPA bevatte immers een fair evenwicht tussen een sociale, economische en ecologische dimensie. Het liet bovendien toe om in de huidige moeilijke economische en geopolitieke omstandigheden (gele hesjes, teruglopende economische groei, klimaatacties, harde Brexit, minderheidsregering, komende verkiezingen, …), versterkt met een opstekende verkiezingskoorts, een bijdrage te leveren tot sereniteit en sociale vrede.

Het ergste wat we nu kunnen doen, is bij de pakken blijven zitten en niets doen. Dit is duidelijk niet de optie van het VBO! We vragen alsnog dat het IPA integraal wordt uitgevoerd om onduidelijkheid en chaos op het terrein te vermijden. Een ruime meerderheid bij de vakbonden en de volledige werkgeversdelegatie heeft het IPA goedgekeurd. Deze meerderheid moet worden gerespecteerd. Daarom is er op dit ogenblik intens overleg met de Regering bezig om alsnog een juridisch sluitende techniek te vinden die de uitvoering van de verschillende onderdelen van het IPA via KB’s en/of cao’s mogelijk maakt. Wordt vervolgd.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.