VBO positief over vaccinatieverlof en roept op tot verantwoordelijkheidszin

Een snelle en efficiënte vaccinatiecampagne is van cruciaal belang om de relance in te zetten. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) adviseert daarom, samen met alle interprofessionele werkgevers- en  werknemersorganisaties, de regering om een vaccinatieverlof in te voeren. De bedrijfswereld wil immers alles in het werk stellen om het succes van die campagne te garanderen. Het VBO roept werkgevers en werknemers wel op om verantwoordelijk om te gaan met die mogelijkheid en het vraagt ook aan de overheid om de uitrol van de vaccinatiecampagne zo te organiseren dat er geen arbeidstijd nodeloos verloren gaat. Al die elementen vormen de kern van het advies dat de Nationale Arbeidsraad vandaag goedkeurde.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
05 februari 2021

Het vaccinatieverlof: voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben vandaag advies uitgebracht over een vaccinatieverlof. Dankzij dat advies krijgen werknemers die een uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie die plaatsvindt tijdens de werkuren, het recht om gedurende de nodige tijd afwezig te zijn van het werk. De notie van de nodige tijd geeft aan dat het niet gaat over een verlof van een halve of volledige dag, maar enkel voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren.

De werkgever kan die afwezigheid niet weigeren, maar de werknemer moet wel een aantal voorwaarden vervullen. Om de arbeidsorganisatie zo min mogelijk te verstoren, vragen de sociale partners in hun advies dat de werknemer het tijdslot van zijn vaccinatie onmiddellijk deelt met de werkgever. De uitnodiging en de bevestiging van de afspraak dienen daarbij als bewijs. In het advies vragen de sociale partners aan de ondernemingen ook om, in het kader van de privacybescherming, behoedzaam om te gaan met de bewijsstukken die de werknemers aanbrengen.

Oproep tot collegialiteit en een efficiënt plan

Bovendien verwacht het VBO van de overheid dat de campagne zo efficiënt mogelijk verloopt en dat ze de arbeidsorganisatie en de administratie van de werkgevers zo minimaal mogelijk belast. Verder roepen vakbonden en werkgevers op tot collegialiteit en solidariteit in de ondernemingen. Indien de continuïteit van de onderneming door afwezigheden in het gedrang komt, vragen ze dat er op het niveau van de onderneming de nodige afspraken worden gemaakt.

Het systeem loopt tot en met 31 december 2021 en kan verlengd worden tot en met 1 juli 2022. De sociale partners vragen dat zij door de regering geconsulteerd worden voorafgaand aan een eventuele verlenging.

“We beseffen dat het vaccinatieverlof organisatorische en financiële problemen met zich kan meebrengen. De werkgever moet immers het loon doorbetalen en de personeelsplanningen zullen moeten worden aangepast. Toch zijn we ervan overtuigd dat die nadelen niet opwegen tegen de voordelen van een snelle vaccinatiecampagne wat volgens ons de snelste weg is om de economie te herlanceren en ons maatschappelijk leven terug naar ‘normaal’ te brengen. Maar langs de andere kant verwachten we ook een flexibele toepassing op het terrein zodat de werkplanning zo minimaal mogelijk geïmpacteerd wordt. Kortom, een duidelijk advies waarbij beide partijen met gezond verstand de vaccinatie zo snel en efficiënt mogelijk willen laten verlopen”, aldus Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO en Executive Manager van het competentiecentrum Werk en Sociale Zekerheid.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.