VBO tevreden dat engagementen van Interprofessioneel Akkoord worden gehonoreerd

De kogel is door de kerk: de sociale partners zullen in de Nationale Arbeidsraad (NAR) alle adviezen, aanbevelingen en cao, behoudens die van de minimumlonen, ondertekenen nadat het koninklijk besluit die de loonnorm voor 2019-2020 moet vastleggen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert tevreden: ‘De basisafspraken van het IPA houden stand,’ aldus gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
02 april 2019

In de NAR werd een consensus bereikt over alle onderdelen van het ontwerp van IPA zoals de welvaartsenveloppe, eindeloopbaanregelingen,… Inzake de cao minimumlonen werd overeengekomen om de gesprekken over de tweede fase zo snel mogelijk op te starten,  waarbij de meest gerede partij de mogelijkheid heeft om de cao vanaf 15 juni dit jaar ter ondertekening voor te leggen.

‘De sociale partners engageren zich in de NAR om het ontwerp van IPA grotendeels over te nemen. Dat is een goede zaak voor de rechtszekerheid, de competitiviteit, de koopkracht en de sociale vrede. Ik roep de regering op om zo snel mogelijk het KB over de loonnorm te nemen, zodat het loonkader voor sectoraal en bedrijfsoverleg onbetwistbaar en bindend vastligt. Daardoor wordt heel wat sociale onrust en chaos voorkomen,’ besluit Pieter Timmermans.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.