De ‘nodige tijd’ voor vakbondswerk: een confrontatie met de realiteit

Het recht op de nodige tijd voor het vervullen van syndicale taken is niet onbeperkt, in tegenstelling tot wat sommige délégués denken of beweren. In cao nr. 5 van 24 mei 1971, afgesloten in de NAR, hebben de sociale partners die tijd ­– in onderling overleg – mooi afgebakend.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Joris Vandersteene, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
13 januari 2020

Nu de sociale verkiezingen van 2020 voor de deur staan, en er dus ook nieuwe overlegorganen geïnstalleerd zullen worden, leek het ons een goed moment om nog eens te wijzen op het belang van de principes die op interprofessioneel vlak werden overeengekomen en op de mogelijkheid om op bedrijfsniveau regels vast te leggen.

Het VBO organiseert daarvoor 3 acties: 

-  Manou Doutrepont en Sofie Claes schreven een handige praktijkgids voor management- en HR-actoren, die sinds deze week via het VBO beschikbaar is. Aan de hand van een grondige analyse van cao nr. 5 tonen de twee auteurs aan dat er al een solide kader bestaat, dat heel wat situaties en scenario's dekt. 

-  Op 16 januari organiseert het VBO een studie- en opleidingsdag omtrent de nodige tijd voor vakbondswerk, bestemd voor ondernemingen en hun vertegenwoordigers. 

-  En tijdens dit seminarie maken we de belangrijkste resultaten bekend van de enquête die in november en december liep en waaraan + 300 bedrijven deelnamen. Hieronder lichten we er alvast 4 uit! 

DE BEVINDINGEN 

1. Afspraken 

- Slechts 58% van de bedrijven heeft concrete afspraken gemaakt rond de nodige tijd wat betreft de ondernemingsraad;
- Voor het CPBW ligt dat in dezelfde lijn, met 54%;
- Voor de vakbondsafgevaardigden zakt dat naar 31%. 

2. Tijdsregistratie 

De ‘nodige tijd’ wordt nog te weinig geregistreerd:

-  Slechts 57% van de respondenten doet het voor de leden van de OR;
-  56% voor de leden van het CPBW;
-  73% voor de SD van de arbeiders;
-  69% voor de SD van de bedienden. 

3. Rol van de leidinggevende 

Confronterend is het antwoord van werkgevers op de vraag of managers en directe leidinggevenden op de hoogte zijn van de spelregels en of ze instructies of training hebben gegeven om om te gaan met de syndicale faciliteiten. Meer dan de helft van de antwoorden is negatief. 

4. Sociale verkiezingen 

72% van de organisaties geeft aan dat alle kandidaten – ook die zonder huidig mandaat – zullen kunnen genieten van de ’nodige tijd’ tijdens de campagne.

In slechts 22% van deze gevallen gebeurt dat op basis van een gesloten akkoord met concrete afspraken. 

In de VBO-publicatie gaan Manou Doutrepont en Sofie Claes dieper in op het belang van afspraken, het belang van het (doen) respecteren van de krijtlijnen uit CAO 5 en vele andere aspecten gelinkt aan de notie van de ‘nodige tijd’.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.