Sociale verkiezingen 2020 – Consensus sociale partners

Sinds het Allerheiligenweekend 2020 gelden in België opnieuw drastische maatregelen in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie. In het vooruitzicht van de sociale verkiezingen, die nog steeds zullen doorgaan van 16 tot 29 november 2020, heerst heel wat terechte bezorgdheid over de openbare gezondheid en veiligheid op de verkiezingsdag Y.Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
02 november 2020

Om bij die uitdagingen alles in goede banen te leiden zijn de sociale partners op maandag 26 en dinsdag 27 bijeengekomen en hebben ze een akkoord bereikt over de volgende elementen:  

  1. Het is opnieuw mogelijk om een akkoord te sluiten over het stemmen per brief en/of het elektronisch stemmen op afstand (voor deze verkiezingen wordt de deadline van X+56 opgeheven).
  2. Zo nodig kan het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus nog worden aangepast overeenkomstig het akkoord over de stemming per brief en/of het elektronisch stemmen op afstand. De werkgever moet de kiezers via aanplakking op de hoogte brengen van de wijzigingen.
  3. De dreiging van het COVID-19-virus is toegevoegd als wettelijke motivering om de stemming per brief te organiseren, ook voor werknemers die op dag Y in de onderneming aanwezig zijn. Zij zullen hun stembiljet onder toezicht in een beveiligde stembus kunnen stoppen. Nadien worden die stembijletten intern naar het stembureau gebracht. 
  4. Mits akkoord worden stembiljetten per brief die tot maximaal 5 dagen na het sluiten van de stemming toekomen, in aanmerking genomen bij de stemopneming, dus tot Y+5.
  5. Om de postale communicatie in verband met de stemming per brief vlotter te laten verlopen, mag de werkgever het stembiljet samen met de oproepingsbrief ook via een gewone prioritaire zending (i.p.v. een aangetekende zending) aan de kiezer bezorgen, voor zover hij van die verzending het bewijs kan leveren. 

Dit akkoord werd opgenomen in hoofdstuk 3 van de wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie (DOC 55 1365), die het Parlement op donderdag 29 oktober 2020 heeft goedgekeurd.

Dit zijn het officiële bericht en de richtlijnen van de FOD Werkgelegenheid in dat verband (zie punt Richtlijnen voor een veilig verloop van de verkiezingsprocedure in Corona-context).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.