Sociale verkiezingen 2020: er moet een evenwichtige oplossing komen voor het stemrecht van de uitzendkrachten

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betreurt dat het parlement deze namiddag een wet heeft aangenomen die indruist tegen het unanieme advies van de sociale partners voor de organisatie van de sociale verkiezingen van mei 2020. Het gestemde wetsvoorstel heeft het voorstel van de NAR om de anci├źnniteit van de uitzendkrachten te laten meetellen voor de voorwaarde van drie maanden waaraan ze moeten voldoen om stemrecht te krijgen, immers niet gevolgd.

13 maart 2019

Zoals telkens om de vier jaar, moet de wet op de sociale verkiezingen worden aangepast in het licht van de stemming in 2020. Het is immers noodzakelijk om een wettelijk kader vast te leggen dat de rechtszekerheid garandeert.

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) brachten in oktober 2018 een unaniem advies nr. 2.103 uit over de voorbereiding van de sociale verkiezingen van 2020.

Het VBO betreurt de koerswijziging van de Zweedse partijen die het stemrecht voor uitzendkrachten hebben ingevoerd en buitensporige administratieve lasten hebben opgelegd aan de werkgever ondanks de consensus van de Ministerraad om het advies van de NAR te volgen. Dit is pure Kafka. De werkgever moet nu immers het aantal werkdagen van elke uitzendkracht gedurende 9 maanden controleren. De administratieve formaliteiten van de sociale verkiezingen gelden tot op heden enkel voor de priv├ęsector die een voorbeeld is voor de sociale democratie. Waarom die overbelasting? Er moet een evenwichtige oplossing voor alle partijen gevonden worden.

Tot slot beweren de vakbonden dat ze de rechten van de uitzendkrachten verdedigen, terwijl ze hen bij elke staking gijzelen en van hun loon beroven. Wat voor zin heeft het om een categorie werknemers die bij stakingen geen vrijheid van arbeid genieten, stemrecht te geven? Dit debat moet in het parlement worden gevoerd.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.