Sociale verkiezingen 2020: kalender herneemt op 23 september 2020

De sociale verkiezingen vinden definitief plaats van 16 tot 29 november 2020. Die datums werden bevestigd in het koninklijk besluit van 15 juli 2020, op gelijkluidend advies van de sociale partners (advies nr. 2.169 van 30 juni 2020). Die nieuwe periode betekent dus ook dat de verkiezingsperiode, maar ook de periode van occulte bescherming (!) wordt hernomen. (*)


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
02 september 2020

Daardoor stemt de hervatting van de verkiezingskalender in elke onderneming overeen met de nieuwe dag X+36, met andere woorden de 54ste dag voorafgaand aan de nieuwe dag Y (= de eigenlijke verkiezingsdag). De kalender zal bijvoorbeeld hervatten op 23 september 2020 voor ondernemingen die de stemming houden op 16 november 2020. Ondernemingen blijven nog altijd heel voorzichtig met het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, aangezien, zoals begin juli aangekondigd, de occulte periode werd hervat op 18 augustus voor de potentiële plaatsvervangende kandidaten (tot X+77).

Het koninklijk besluit bevestigt dat de nieuwe dag Y automatisch overeenstemt met de aanvankelijk gekozen dag Y. Als de onderneming bijvoorbeeld als oorspronkelijke dag Y 14 mei 2020 heeft gekozen, zijnde de donderdag van de eerste week, dan valt de nieuwe dag Y op 19 november 2020. Van dat automatisme kan evenwel worden afgeweken op beslissing van het bestaande overlegorgaan in de onderneming. Is er geen orgaan, dan beslist de werkgever.

Tot slot, en in de mate van het mogelijke, zullen ondernemingen die de procedure met vertraging hebben aangevat, hun achterstand inhalen door de kalender te hernemen vanaf de 54ste dag voorafgaand aan de nieuwe dag Y. Die zal vallen in de loop van de eerste week, dus tussen 16 en 22 november, en op de weekdag waarop ook de oorspronkelijke dag Y viel. Ook hier kan worden afgeweken van dat automatisme op beslissing van de OR of het CPBW, of bij afwezigheid van die organen, op beslissing van de werkgever.

Afhankelijk van de nieuwe dag Y zal elke onderneming een nieuwe kalender hanteren die de nieuwe belangrijke termijnen vanaf dag X + 36 bevat. Die zullen worden gecommuniceerd door de OR of het CPBW, of bij ontstentenis daarvan, door de werkgever, ten laatste 7 dagen voor de datum van de herneming van de procedure.

Het VBO zal zijn leden en abonnees naar behoren informeren over de technischere en precieze maatregelen die deze nieuwe bepalingen flankeren. Het is verheugd dat er dankzij de goede samenwerking binnen de administratie tijdig wettelijke en regelgevende bepalingen werden aangenomen en dat op die manier de rechtszekerheid kon worden gegarandeerd.

(*)  Ter herinnering: de periode van ‘occulte bescherming’ is de periode waarin de werknemers met terugwerkende kracht beschermd zijn tegen ontslag omdat de onderneming de toekomstige kandidaten voor de verkiezingen nog niet kent. In dit geval is de periode van occulte bescherming van toepassing op de kandidaten die mogelijk worden voorgesteld ter vervanging van de reeds voorgestelde kandidaten op X+35.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.