Sociale verkiezingen 2020: uitzendkrachten … weldra naar de gedematerialiseerde stembus

De commissie Sociale zaken van de Kamer heeft op 13 maart 2019 met name de invoering goedgekeurd van het stemrecht voor uitzendkrachten hoewel de Nationale Arbeidsraad (NAR) een alternatieve aanbeveling had gedaan om de anciënniteit van de uitzendkrachten te valoriseren in de kiesvoorwaarden. Het VBO betreurt ten zeerste die ongeziene situatie waarin het parlement het unanieme advies van de sociale partners niet volgt (advies nr. 2.103).  

 

Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
20 maart 2019

Dit zijn de drie amendementen die op 13 maart 2019 werden gestemd, maar die nog moeten worden goedgekeurd door de plenaire vergadering:  

Stemrecht voor uitzendkrachten  

Uitzendkrachten mogen bij de gebruikende onderneming stemmen als ze: 

  • er op dag X minstens 3 maanden ononderbroken of in het totaal 65 werkdagen in een periode van 6 maand voorafgaand aan dag X tewerkgesteld zijn; 
  • er op dag X +77 minstens 26 werkdagen tewerkgesteld waren tussen X en X+77.  

Aangezien die twee voorwaarden cumulatief zijn, moeten er dus twee opeenvolgende berekeningen worden gemaakt. 

Enkel het stemrecht wordt ingevoerd; uitzendkrachten kunnen zich niet kandidaat stellen bij de verkiezingen.  

Elektronisch stemmen  

Mits er een akkoord is in de OR, het CPBW of tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, kan er elektronisch worden gestemd. Dit akkoord moet voortaan niet meer unaniem zijn (wat het geval was tot in 2016).   

De grote nieuwigheid is dat er elektronisch mag worden gestemd “vanaf de gebruikelijke werkpost, via een drager die aangesloten is op het beveiligde netwerk van de onderneming”.  

Voorts zal het akkoord het begrip "gebruikelijke werkpost" moeten bepalen, alsook de modaliteiten die nuttig zijn voor de goede werking van het stembureau.  

Vrijstelling van het bijhouden van het register van de uitzendkrachten 

Indien de ondernemingsraad binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van de wet bij unanieme verklaring, opgenomen in de notulen, vaststelt dat de drempel van 100 werknemers is overschreden, wordt de gebruikende onderneming vrijgesteld van het bijhouden van het register van de uitzendkrachten voor de sociale verkiezingen 2020. 

VBO – Het VBO bekritiseert die onevenwichtige amendementen. Ondanks het felle verzet van het VBO werd het stemrecht "machinaal" ingevoerd door alle politieke partijen (behalve MR) zonder oog te hebben voor de enorme stijging van de administratieve last voor de ondernemingen. De vrijstelling van het bijhouden van het register lijkt bijna anekdotisch ten opzichte van de omslachtige dubbele telling van de werkdagen waarop uitzendkrachten tewerkgesteld zijn tijdens de 6 maanden vóór dag X en tussen X en X+77. Dit is pure Kafka. De werkgever zal immers de arbeidsdagen van elke uitzendkracht gedurende 9 maanden moeten tellen. Dit is een belangrijke stap terug in termen van administratieve vereenvoudiging! Tot slot beweren de vakbonden dat ze hiermee de grondrechten van de uitzendkrachten verdedigen terwijl ze hen bij elke staking gijzelen en van hun loon beroven. Het is immers verboden voor uitzendkrachten om te werken wanneer er een staking is bij de gebruikende onderneming. Wat voor zin heeft het om stemrecht te geven aan een categorie werknemers die niet de vrijheid heeft om te werken en dus de kost te verdienen in geval van staking? Het parlement moet dit debat absoluut voeren in de plenaire vergadering om een voor alle partijen evenwichtige oplossing te vinden wat de staking en de steeds complexere administratie betreft. 


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.