Akkoord in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) voor 2019-2020

Op 1 juli werd in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) het akkoord 2019-2020 ondertekend door de sociale partners. Het PC 200 omvat meer dan 50.000 werkgevers, die samen meer dan 400.000 bedienden tewerkstellen in meer dan 30 diverse sectoren in de industrie, de bouw, de handel en de diensten.


Paul Clerinx, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
02 juli 2019

Het akkoord voorziet in een verhoging van de sectorale baremalonen en de reële maandlonen met 1,1% vanaf 1 september 2019. De ondernemingen hebben de mogelijkheid om andere gelijkwaardige loonsverhogingen of voordelen toe te kennen in plaats van de voorziene loonsverhoging. Een bijzondere regeling is voorzien voor bedrijven met een sectoraal aanvullend pensioen voor hun arbeiders, waarvan de bedienden geen of  een minder gunstig bedrijfspensioen hebben: de loonsverhoging bestaat in dat geval uit een tijdelijke jaarpremie die zal worden omgezet in een sectoraal aanvullend pensioen voor de bedienden, zodat het verschil met de arbeiders in die bedrijven kan worden weggewerkt in het kader van de WAP.  

Bovendien is er in het kader van de wet-Peeters een groeipad voorzien voor de opleidingsinspanningen, naar een gemiddelde van 5 opleidingsdagen per 2 jaar in 2021-2022 en naar een gemiddelde van 6 opleidingsdagen op 2 jaar in 2022-2023. 

Verder worden de cao’s eindeloopbaan, tijdskrediet (en landingsbanen) verlengd conform de vigerende wetgeving en wordt inzake mobiliteit in een fietsvergoeding voorzien vanaf 1 juli 2020. 

De interprofessionele loonnorm voor 2019-2020 van 1,1% zoals vastgelegd in het KB van 19 april 2019 wordt aldus door het akkoord nageleefd. 

Tenslotte omvat het akkoord een belangrijke clausule van sociale vrede, waardoor bijkomende eisen op het vlak van het paritair comité en van de onderneming worden uitgesloten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.