Sectorakkoord in Aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) voor 2017-2018

Op 15 juni werd in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) het sectorakkoord 2017-2018 ondertekend door de sociale partners. Het PC 200, dat sinds 1 april 2015 het PC 218 opvolgt, omvat meer dan 50.000 werkgevers, die samen meer dan 400.000 bedienden tewerkstellen in meer dan 30 diverse sectoren in de industrie, de bouw, de handel en de diensten.


Paul Clerinx, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
15 juni 2017

Het sectorakkoord voorziet in een verhoging van de sectorale baremalonen en de reële maandlonen met 1,1% vanaf 1 oktober 2017. De ondernemingen hebben de mogelijkheid om andere gelijkwaardige loonsverhogingen of voordelen toe te kennen in plaats van de voorziene loonsverhoging. 

Voorts worden de cao’s eindeloopbaan, tijdskrediet (en landingsbanen) alsook de cao opleiding verlengd. 

Buiten de loonsverhogingen wordt er in geen andere loonkostenverhogende maatregelen voorzien.

De interprofessionele loonnorm voor 2017-2018 van 1,1% zoals vastgelegd in cao nr. 119 van de Nationale Arbeidsraad, wordt hiermee bijgevolg nageleefd. 

Ten slotte omvat het akkoord een belangrijke clausule van sociale vrede, waardoor bijkomende eisen op het vlak van het paritair comité en van de onderneming worden uitgesloten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.