De niet-verhoging van de minimumlonen in de NAR: hoe zat dat precies?

De socialistische vakbond heeft eind juni beslist om de collectieve arbeidsovereenkomst die bepaalt dat de brutolonen van het Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) met 1,1% worden opgetrokken, niet te ondertekenen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) neemt daar akte van.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
03 juli 2019

Het GGMMI is het loon dat een werknemer gemiddeld maandelijks moet ontvangen van zijn werkgever. Als het gemiddelde loon (inclusief premies) lager ligt dan het GGMMI, dan moet de werkgever het verschil bijpassen naargelang de arbeidsprestaties.

We krijgen heel wat vragen over welke effecten die niet-verhoging nu precies heeft. Als gevolg van de weigering van het ABVV om de interprofessionele cao te ondertekenen, zullen de allerlaagste bruto minimumlonen vanaf 1 juli dus niet met 1,1% worden opgetrokken. Het gaat hier over zo’n 60.000 werknemers.

Als je dat meer in detail bekijkt, dan stuit je op het wettelijk minimumloon zoals vastgelegd in cao nummer 43, en op de sectorale minima. Onze sectoren hebben immers de mogelijkheid om minimumlonen vast te leggen op sectoraal niveau. Voor die sectoren waar de minima hoger liggen (wat meestal het geval is), heeft de niet-ondertekening van de interprofessionele cao waarvan sprake geen enkel effect.

Voor werknemers uit sectoren met hogere sectorale minima blijven er naar aanleiding van het vastleggen van de loonnorm verschillende opties. Zo kan men de bestaande barema’s of alle brutolonen met maximaal 1,1% verhogen voor de periode 2019-2020, een tegemoetkoming voorzien binnen de tweede pijler, hogere maaltijdcheques geven of een jaarlijkse premie uitbetalen. Het is wel zo dat die 1,1% loonmarge de maximale marge is die men moet respecteren op alle niveaus, rekening houdend met de verhogingen beslist door het hogere niveau.

De voorbije weken hebben aangetoond dat het IPA, ondanks het feit dat het in stukken en brokken in concrete wetgeving is gegoten, wel degelijk stabiliteit biedt. Heel wat sectoren hebben de voorbije weken op sectoraal niveau een sociaal akkoord afgesloten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.