Raadgevingen voor de werkgevers bij een stakingsactie

Door middel van een interprofessionele actie willen het ACV en het ABVV op 29 maart 2021 hun leden mobiliseren om druk uit te oefenen op het VBO en de andere werkgeversorganisaties, en ook op de regering, om de wet van 26 juli 1996 ter zijde te schuiven. Voor het VBO is de gegrondheid van die stakingsdag ver te zoeken, terwijl de COVID-19-crisis nog lang niet bedwongen is en de echte economisch relance nog op zich laat wachten!


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
22 maart 2021

Omdat in deze tijden van pandemie grote manifestaties tijdelijk verboden zijn, valt te vrezen dat die vakbondsacties in de eerste plaats tegen de bedrijven gericht zullen zijn. Daar bovenop zal het openbaar vervoer voor een deel lamgelegd worden. Dat is echt het laatste wat ons land en onze ondernemingen nodig hebben!

België heeft geen wetgeving over de uitoefening van het stakingsrecht. Die lacune zorgt voor grotere rechtsonzekerheid. Maar welk actiemiddel de vakbonden ook kiezen en wat ook hun eisen zijn, we willen eraan herinneren dat het stakingsrecht geen absoluut recht is. In een democratische staat moeten vrijheid van meningsuiting en collectieve actie dan wel worden gerespecteerd, maar wij rekenen ook op de vakbondsafgevaardigden om de nationale en internationale regels en principes rond het stakingsrecht te respecteren: naleving van de procedures die bij cao zijn vastgelegd (overleg om de staking af te wenden, aanzegging vooraf …), respect voor werkwilligen, vrije toegang tot de onderneming garanderen, voorafgaand overleg betreffende de veiligheid van de activiteiten, vreedzame acties, naleving van de gezondheidsvoorschriften en van het strafrecht enz.

De meeste cursussen sociaal recht behandelen wel de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (en die de bevoegdheden van de OR bepaalt). Maar op het terrein is CAO nr. 5 vaak onvoldoende bekend. Nochtans vormt de evenwichtige inhoud ervan een troef om de collectieve betrekkingen binnen een onderneming te beheren, zowel vanuit juridisch oogpunt als door de beginselen die ze bevat om het economische en het sociale te verzoenen (cf. art. 2), om misbruik te vermijden (cf. art. 4, 5, 17, 23) en om collectieve conflicten te voorkomen of op te lossen (cf. art. 12, 13, 14, 25, 26).

Wij nodigen de werkgevers uit om twee pamfletten te lezen die alle federale en regionale werkgeversorganisaties een tijd geleden schreven over het stakingsrecht, toen de vorige liberale regering geconfronteerd werd met een groot aantal protestacties:   

10 raadgevingen voor de werkgever in geval van een collectief conflict

Stakingsrecht: de puntjes op de i

Die documenten zijn nog altijd actueel. Ze zijn gebaseerd op de nationale en internationale rechtspraak over de uitoefening en de grenzen van het stakingsrecht en geven een beknopt antwoord op een aantal vaak gestelde vragen om enkele hardnekkige misverstanden uit de wereld te helpen.

De sociale dialoog blijft de hoeksteen van collectieve arbeidsbetrekkingen om conflicten te voorkomen, maar ook om, indien nodig, ze op te lossen. Die dialoog berust op een belangrijke fundamentele waarde: respect. Respect voor de wet, voor de democratie en de rechtstaat, respect voor de cao’s en de verbintenissen, respect voor personen en goederen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.