Reactie VBO op staking ACOD: waar staakt men eigenlijk tegen?

Wegens hun ontevredenheid met het pensioenbeleid van de federale regering, is de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) wederom overgegaan tot een interfederale staking in de publieke sector. Het ABVV heeft per brief laten weten dat ook de werknemers die het werk neerleggen in de private sector gedekt zullen zijn door deze stakingsaanzegging. Volgens Bart Buysse, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), brengt deze actie weinig zoden aan de dijk: “Iedereen verliest: hinder op het spoor en hinder op de weg, terwijl deze actie het dossier geen stap verder brengt. De wrevel die dit veroorzaakt, straalt negatief af op het sociaal overleg in dit en andere dossiers.”


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
27 februari 2018

De concrete aanleiding van deze staking is het dossier van de zware beroepen in de publieke sector. Volgens de ACOD heeft de minister van Pensioenen hierover een wetsontwerp ingediend waarin volgens hen enkele onverteerbare zaken staan. “In plaats van te staken, kan men beter het gesprek aangaan. Overleg gebeurt immers aan tafel en niet op straat. Men voert geen actie terwijl het overleg nog loopt. Andere vakbonden nemen daarin blijkbaar wel hun verantwoordelijkheid,” aldusBart Buysse.

Minister Bacquelaine wil op basis van enkele criteria een pensioenregeling uitwerken in verband met de zware beroepen: onregelmatige uren, veiligheidsrisico’s en zware fysieke arbeid. ‘Emotionele belasting’ wordt geen apart criterium, maar zal wel gelden als verzwarende factor. De wijze waarop deze regeling in de publieke sector wordt gefinaliseerd, dreigt een impact hebben op de regeling die zal worden uitgewerkt voor de private sector.

Het VBO wil daarin niet vooruitlopen: “Onze basisfilosofie in dit dossier is niet veranderd. Een pensioenhervorming is noodzakelijk. Die mag niet worden uitgehold door allerlei uitzonderingsregelingen en het bestendigen van onhoudbare privileges uit het verleden. Inzake ‘zware beroepen’ hebben we altijd gepleit voor een aanpak op basis van objectieve, meetbare, controleerbare criteria, rekening houdend met de afgesproken budgettaire beperkingen. Wij passen voor vage, subjectieve criteria waardoor uiteindelijk iedereen een ‘zwaar beroep’ heeft.”

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.