Vakbondsacties: problemen negeren lost niets op!

Te midden van een ongeziene inflatieopstoot en een vierde coronagolf is het volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) niet te begrijpen dat de vakbonden ervoor kiezen om een massabetoging te organiseren en opnieuw ten strijde te trekken tegen de loonnorm die onze competitiviteit en jobs beschermt. Het stilleggen van het land via acties en betogingen bemoeilijkt enkel het economisch herstel en helpt niemand vooruit.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
06 december 2021

Vakbonden voeren in de eerste plaats actie omdat volgens hen het stakingsrecht in gevaar is. Het VBO respecteert de syndicale autonomie om collectieve acties te organiseren, net zoals de vrijheid van vereniging en meningsuiting die gelden voor alle burgers en organisaties. Desalniettemin benadrukt de werkgeversorganisatie, gesteund op (inter)nationale jurisprudentie en akkoorden, dat het stakingsrecht niet absoluut is. Geen enkel recht is trouwens absoluut.

In de tweede plaats komen vakbonden op straat tegen de loonwet van 1996. Dat is in de huidige omstandigheden compleet de realiteit miskennen. De voorbije decennia hebben overduidelijk aangetoond dat een combinatie van hoge inflatiecijfers en het automatische loonindexeringsysteem een bijzonder explosieve cocktail vormt. Na 1974 (oliecrisis), 1982 (devaluatie), 1996 (loonnormwet) en 2008-2010 (financiële crisis) bevinden we ons vandaag opnieuw in een gevaarlijke situatie waar de zelfversterkende en nefaste loon-prijsspiraal (hoge inflatie leidt tot hoge loonindexeringen, die op hun beurt opnieuw leiden tot een hogere inflatie, enzovoort) dreigt te ontstaan.

Het VBO heeft daarom vorige week reeds de sociale partners en de regering opgeroepen om zich op korte termijn te beraden over mogelijke maatregelen om die infernale loon-prijsspiraal te doorbreken en te kijken welke tussentijdse bijsturingsmechanismen kunnen worden ingezet, zoals voorzien in de wet van 1996.

Ten slotte vindt het VBO het totaal onverantwoord dat in volle vierde coronagolf zoveel mensen samengebracht worden terwijl alle coronamaatregelen er juist op gericht zijn om het aantal contacten tussen mensen te verminderen.

Ons antwoord op deze vakbondsacties is zeer duidelijk. Onverantwoord qua timing. Probleemontkennend qua boodschap. Als de vakbonden een einde willen maken aan de loonnorm en willen gaan voor volledig vrije loononderhandelingen, dan is dat geen enkel probleem voor de werkgevers.Het is dus ofwel de loonnormwet én de indexering, ofwel geen loonnormwet maar dan ook geen indexering. In plaats van zoals in het verleden de problemen te ontkennen en voor zich uit te schuiven, roepen we de vakbonden op om in dialoog te gaan om een competitiviteitscrisis te vermijden. Voorkomen is beter dan genezen”, besluit Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.