De Nationale Arbeidsraad 2014-2018: 196 unanieme adviezen, 42 cao’s en 27 rapporten

Tussen 2014 en 2018 brachten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) 224 adviezen uit. In tegenstelling tot wat men algemeen zou aannemen, waren er 196 daarvan unaniem. In dezelfde periode sloten de werkgevers- en werknemersorganisaties ook 42 interprofessionele cao’s af. De Raad bracht daarnaast nog eens 27 rapporten en 2 aanbevelingen uit. Gedurende deze 4 jaar – en net als de jaren voorheen trouwens – faciliteerden het secretariaat en de studiedienst van de NAR die werkzaamheden.


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
10 september 2019

Dat blijkt uit het recente activiteitenverslag van de Nationale Arbeidsraad voor de periode 2014-2018. Het verslag is een stille getuige van het harde werk dat de Raad dag in dag uit verzet om oplossingen te bieden voor actuele sociaaleconomische vraagstukken. Die oplossingen maken ook een verschil. Het derde deel van het verslag maakt duidelijk dat heel wat adviezen hun weg vonden in nieuwe wetgeving.

In een wereld in beweging heeft de Raad tal van zaken verwezenlijkt op zeer uiteenlopende en vaak complexe gebieden. Zo werd een groot deel van de recente afspraken die gesloten werden in de Groep van 10 over het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020, dat onder andere de bepalingen over de loonnorm bevatte, verder bijgeschaafd en uiteindelijk bekrachtigd in de Raad.

In de Nationale Arbeidsraad trachten we zo veel als mogelijk te garanderen dat de adviezen op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Niet alleen van de sociale partners, maar ook van andere betrokken partijen. Indien mogelijk vragen we de input van wetenschappers en experten en betrekken we beleidsmedewerkers, overheidsadministraties en openbare instellingen uit de sociale zekerheid. In de mate van het mogelijke bekijken we wat er op het internationale, nationale, regionale en lokale vlak beweegt.

Dat overleg vraagt tijd en energie. Daardoor vordert men soms trager dan iedereen zou willen. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om tot akkoorden te komen tussen werkgevers en werknemers. Partijen die niet altijd dezelfde belangen nastreven, maar wel beide gebaat zijn bij een sterke economie en een sterk sociaal weefsel.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.