Gemeenschappelijke verklaring van de werkgeversorganisaties n.a.v. de regeringsbeslissingen over de welvaartsenveloppe en de loonnorm

De regering heeft vorige week twee knopen doorgehakt om een uitweg te zoeken uit de impasse van het sociaal overleg.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
19 april 2021

Enerzijds bepaalde de regering de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dat laat toe om de sociale uitkeringen te verhogen met 700 miljoen euro. Anderzijds legde de regering ook de maximaal beschikbare loonmarge voor 2021-2022 vast op 0,4% (bovenop de index van +2,8%)

Wat de verdeling van de welvaartsenveloppe betreft, hadden de sociale partners tot vandaag de tijd om binnen die strikte timing gemeenschappelijke aanvullingen of amendementen voor te stellen. Zij hebben zonet middels een advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een aantal gemeenschappelijke aanpassingen aan de regeringsbeslissing voorgesteld voor de werknemers en de sociale bijstand. Het Algemeen Beheerscomité van het sociaal statuut der zelfstandigen zal op korte termijn een advies over de welvaartsenveloppe van de zelfstandigen uitbrengen.

De werkgeversorganisaties zijn tevreden dat op hun voorstel middelen worden vrijgemaakt voor alleenstaande ouders, die het gedurende de crisis niet makkelijk hebben. Er werd ook afgesproken dat de verhoging van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen niet ten laste komt van de werkgeversbijdragen voor het Sluitingsfonds. Op vraag van de werkgevers worden ook de oudste  pensioenen en de oudste uitkeringen voor ziekte en professionele risico’s geherwaardeerd.

Daarnaast besliste de regering om de loonnorm vast te leggen op 0,4%, zoals voorzien binnen het kader van de wet van 1996. De sociale partners krijgen wel nog de tijd tot eind april om desgevallend ook nog de contouren te bepalen van een eenmalige en tijdelijke vergoeding voor werknemers in bedrijven die goed gepresteerd hebben. De combinatie van beide aspecten moet ervoor zorgen dat de concurrentiekracht van de ondernemingen niet structureel wordt aangetast.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.