Loonakkoord: eindelijk duidelijkheid maar waakzaamheid komende maanden over competitiviteit blijft aan de orde

Eén jaar na het uitbreken van de coronapandemie kleurt de economische situatie dieprood. Vorig jaar is onze economie met meer dan 6 procent gekrompen, een welvaartsverlies van 25 miljard euro. Geen enkele sector doet het vandaag beter dan in 2019, maar liefst 94 procent van de bedrijven staat er slechter voor dan vóór de crisis en bijna 1 op 3 staat op het punt failliet te gaan. Op deze dag staan nog steeds vijf maal zoveel werknemers op tijdelijke werkloosheid dan in een normaal jaar. Een ongeziene crisis. In die bijzonder moeilijke omstandigheden is het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) tevreden dat er duidelijkheid is maar dat neemt niet weg dat er de komende maanden waakzaamheid geboden blijft over de competitiviteit van onze bedrijven.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
06 mei 2021

De beslissing van de regering over de loonsverhoging bovenop de automatische index ligt in lijn met de voorstellen van de werkgevers tijdens het overleg in de Groep van Tien.

  • Structureel (op permanente wijze) wordt de competitiviteit niet ondergraven doordat bij KB de maximaal beschikbare marge voor loonkostenstijging, op basis van de Wet van 1996, op 0,4% bovenop de index (2,8%) wordt vastgelegd. Concreet betekent die 3,2% een maximale loonopslag van 105 euro/maand voor het gemiddelde maandloon van 3.300 euro.

  • Voor ondernemingen die tijdens de coronacrisis van 2020 goed gepresteerd hebben wordt de mogelijkheid (geen verplichting) gecreëerd om maximaal en éénmalig vóór eind 2021 een netto-coronapremie van maximaal 500 euro (+ bijdrage voor de sociale zekerheid van 16,5%) toe te kennen volgens dezelfde criteria en voorwaarden van de vroegere consumptiecheque. Het toepassingsgebied (waar die cheque zal kunnen gebruikt worden) wordt evenwel uitgebreid. Hierdoor wordt de binnenlandse economie aangevuurd. Doordat het gaat om een éénmalige en begrensde premie beïnvloedt die niet op een permanente wijze de competitiviteit noch de loonmarge voor de toekomst. Bij gebrek aan een duidelijk afbakeningscriterium voor ‘goed presterende bedrijven’ vreest het VBO echter dat bedrijven die een slecht jaar hebben gekend onder stakingsdruk toch die premie zullen (moeten) toekennen, met alle gevolgen van dien voor hun overlevingskansen en hun investeringsplannen op korte termijn, wat dus zal leiden tot jobverlies. De regering neemt hiermee een groot risico dat makkelijk te vermijden was indien men, zoals in zovele andere coronamaatregelen een bepaalde stijging van bv. het omzetcijfer als voorwaarde had opgelegd.

Daarom wijst de werkgeversorganisatie erop dat we zeer waakzaam moeten blijven over onze competitiviteit. Eerst en vooral bedraagt de historische loonkostenhandicap nog steeds meer dan 10% en bovendien gaat men bij onze belangrijkste handelspartners vandaag duidelijk op de rem staan. Daarenboven is er een grote kans op oplopende inflatie in België. Die zal via de automatische indexering de loonkosten verder kunnen doen ontsporen. Indien dat scenario zich zou realiseren, is het onvermijdelijk dat onze economie en werkgelegenheid in 2022 in zwaar weer zal belanden.

Daarnaast stelt het VBO met tevredenheid vast dat zijn voorstellen over de verlenging van de wettelijke termijnen voor de geleidelijke gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen (door corona was het onmogelijk om het bestaande tijdsframe van 2023 en 2025 te blijven behouden) en over de mogelijkheid om (vrijwillig) extra overuren te presteren die de heropstart van ondernemingen in de huidige moeilijke coronatijden vlotter zal kunnen verlopen, door de regering als prioritair naar voren werden geschoven.

Verder wordt er van de sociale partners verwacht om het debat over het interprofessioneel minimumloon en de landingsbanen te voeren. Het VBO zal dat debat niet uit de weg gaan op voorwaarde dat het de ontwikkeling van bedrijven en de bijhorende werkgelegenheid niet teniet doet.

“We rekenen erop dat de beslissing die het kernkabinet vandaag heeft genomen de loononderhandelingen in de sectoren en bedrijven sereen zal doen laten verlopen. Wetende dat de crisis nog volop woedt, blijft voorzichtigheid noodzakelijk en bovendien zullen stakingen en acties alleen maar meer herstructureringen en werkloosheid in de hand werken”, aldus Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, die het VBO vertegenwoordigen in de Groep van 10.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.