Loonakkoord Vivaldi-regering : verkeerd signaal en onvoldoende antwoord op de echte uitdagingen

De federale regering heeft zopas een akkoord bereikt over een bemiddelingsvoorstel rond de welvaartsenveloppe en de loonnorm. Voor een reactie ten gronde is het te vroeg daar we eerst de concrete teksten moeten afwachten, maar op basis wat er doorsijpelt hierbij alvast een eerste reactie.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
28 november 2022

Het is goed dat de loonnorm op 0% wordt vastgelegd. Met een verlies aan concurrentievermogen van 5,7% t.o.v. de buurlanden is dit het minste wat diende te gebeuren. Maar anderzijds is het Verbond van Ondernemingen (VBO) ontgoocheld omtrent de verkeerde signalen die uitgestuurd worden :

  1. Blijkbaar geldt de regel: hoe dieper de competitiviteitscrisis, hoe hoger de toegelaten premies worden; we beleven de diepste competitiviteitscrisis in decennia die ongetwijfeld impact zal hebben op de jobcreatie, en het bedrag voor eenmalige premies wordt verhoogd;

  2. Langs de bovenkant worden uitzonderingen voor een beperkt aantal beter presterende bedrijven mogelijk gemaakt, maar omgekeerd voor de overgrote meerderheid van bedrijven die het steeds moeilijker krijgen, worden geen uitzonderingen voorzien;

  3. De structurele loonkostenontsporing wordt helemaal niet afgestopt; de ‘tijdelijke’ lastenverlaging gedurende 6 maanden in 2023 is een welgekomen zuurstofbubbel om een tijdelijk cashflow probleem te helpen oplossen, maar brengt structureel geen zoden aan de dijk.

Inzake de welvaartsenveloppe heeft men terecht bijgestuurd voor de werkloosheidsuitkeringen zodat werken meer loont dan niet-werken.

Het is alvast een belangrijk signaal dat de loonnorm op 0% wordt gezet. Zo vermijden we dat er een algemene loonkostenstijging voor de economie wordt georganiseerd. Maar met de eenmalige premies wordt een verkeerd signaal gegeven. Met een competitiviteitscrisis die heviger dan ooit woedt, wordt toch de mogelijkheid geboden aan de vakbonden om hogere premies te eisen dan tijdens vroegere en mildere crisissen. Dit is een onbegrijpelijk signaal. Ons land heeft nu een doortastend competitiviteitspact nodig dat de loonkostenhandicap van 16% afbouwt om alzo de werkgelegenheid in dit land niet in het gevaar te brengen” besluit Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

 

Foto © Belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.