Sociaal akkoord: evenwichtig compromis in het kader van de relance van de economie

Dinsdag 8 juni hebben de sociale partners na een lange marathonvergadering een sociaal akkoord bereikt. Een evenwichtig akkoord dat zal bijdragen aan de relance van de economie. Dat is zeker niet te verwaarlozen, gezien de economische context die moeilijk is en blijft met een bbp dat in het eerste kwartaal van 2021 in volume nog altijd 4% lager lag dan eind 2019, met nog steeds meer dan 200.000 werknemers in de private sector in het regime van tijdelijke COVID-werkloosheid, en 25% van de bedrijven (gezond voor de crisis) die vandaag in financiële moeilijkheden verkeren.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 juni 2021

De vier grote dossiers waarover de sociale partners een akkoord bereikten, zijn: 1. De verhoging van het minimumloon over meerdere IPA’s. 2. De verlenging van de termijnen voor de harmonisering van de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden. 3. Het tijdelijk meer gebruik kunnen maken van overuren. 4. Het werkbaar maken van het einde van de loopbaan via de regeling van de landingsbanen. Het gesloten akkoord voorziet bovendien een clausule van sociale vrede.

In deze moeilijke economisch tijden namen de sociale partners dus hun verantwoordelijkheid op. Ze sloten een akkoord waardoor de koopkracht van de werknemers met een laag loon geleidelijk zal versterken, zonder de loonkosten te laten ontsporen. Het akkoord vrijwaart de competitiviteit van de bedrijven maximaal ten aanzien van de buurlanden. Het stelt het aanvullend pensioen volgens een realistische timing gelijk. De coronacrisis maakte het behoud van de bestaande termijnen van 2023 en 2025 immers onmogelijk. Ten slotte is het voorgestelde systeem voor het tijdelijk meer gebruik kunnen maken van overuren een echte ‘relancemaatregel’, zodat de bedrijven ‘een nieuwe doorstart’ kunnen nemen na de crisis. Dit systeem voorziet dat het gunstige regime voor vrijwillige overuren dat tijdens de crisis werd ingevoerd voor de essentiële sectoren tot eind 2022 behouden blijft en wordt uitgebreid naar alle sectoren.

Het bereikte akkoord bevat tevens een clausule van sociale vrede. Ook een niet te onderschatten punt. Nu het herstel eindelijk is aangevat, kunnen we ons geen stakingen en blokkades veroorloven.

De sociale partners en vervolgens de federale regering moeten het akkoord nu intern bespreken. Die laatste beloofde al dat ze de akkoorden integraal zal uitvoeren.

U kan de details van het akkoord via deze link terugvinden.

Tijdens een live webcast zullen de VBO-onderhandelaars Pieter Timmermans, CEO en Monica De Jonghe, Directeur-generaal, bovendien de contouren en impact van het afsprakenkader meer in detail toelichten en becommentariëren. U hebt ook ruim de kans om vragen te stellen. De live broadcast start morgen 10 juni om 11.00 u. U kunt deelnemen via deze link.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.