Staken verbetert jobcreatie niet, integendeel!

Ondanks de oproep van de regering, kwamen de vakbonden de laatste weken meermaals niet naar de onderhandelingstafel. Ze verkiezen actie en stakingen boven overleg. En dat tijdens de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Totaal niet te begrijpen. En vooral du jamais vu.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
18 maart 2021

De coronacrisis hakte uitermate zwaar in op het bedrijfsleven. Vorig jaar kromp onze economie met meer dan 6%, een verlies van zo’n slordige 25 miljard. Vandaag vechten vele bedrijven in tal van sectoren nog altijd om te overleven. En net tijdens die enorme klap kiezen de vakbonden ervoor om ons land economisch plat te leggen in plaats van te onderhandelen. En dat omdat een loonstijging van 3,2% of zo’n 4 à 5 miljard te weinig zou zijn. Zo brengen ze niet alleen het economische herstel in gevaar, maar ook de competitiviteit van onze economie en bedrijven op langere termijn. En nog erger. Ze brengen de werkgelegenheid in gevaar.

Werkgelegenheid onder druk

De grote boosdoener volgens de vakbonden is de befaamde wet van ‘96. Die wet bepaalt hoeveel de lonen maximaal mogen stijgen bovenop de index om de loonkostenontwikkeling in ons land in de pas te houden met de buurlanden. En dat is bijzonder belangrijk want de Belgische bedrijven opereren in een kleine, open, exportgerichte economie. Als de loonkosten bij ons de pan uit swingen, worden we geconfronteerd met een sterk verlies aan concurrentievermogen wat uiteindelijk resulteert in zware jobverliezen. Die ‘verfoeide’ wet was voor de vakbonden nochtans geen bezwaar om tijdens de regering-Michel twee interprofessionele akkoorden te sluiten, maar is tijdens de Vivaldi-regering plots wel een probleem.

Geen 0,4% loonopslag, maar 3,2%!

We kunnen niet anders dan vaststellen dat het sociaaloverlegmodel op z’n limieten botst door een aantal systeemfouten. Een ervan  is de automatische loonindexering, quasi uniek in de wereld. Die indexering laat de lonen voor alle werknemers stijgen, ongeacht de productiviteit van het bedrijf, de sector of de werknemer. Door haar automatisme is er echter niemand die nog enige waarde hecht aan die loonsopslag van 2,8%, alsof het geld daarvoor uit de hemel komt gevallen. In andere landen zouden de vakbonden onmiddellijk tekenen voor een loonsopslag van 3,2% (0,4% loonmarge + 2,8% automatische index) terwijl bij ons de vakbonden lijken te vergeten dat die loonsverhoging wel eerst verdiend moet worden door meer productie, meer diensten en meer omzet.

Constructief overleg

De werkgevers blijven bereid om opnieuw rond de onderhandelingstafel naar oplossingen te zoeken. Het verleden heeft immers aangetoond dat overleg meer opbrengt dan actie in de straat of in de bedrijven. Dat hebben we  ook bevestigd aan premier Alexander De Croo en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne tijdens een open en constructief gesprek. Een ding mag men van ons evenwel niet verwachten:  we sluiten geen akkoord dat de competitiviteit van onze ondernemingen ondermijnt. We moeten de onderhandelingen dan ook voeren op basis van ‘facts & figures’. Zie ook de flyer ‘Wat als ... we de loonnorm loslaten?’ die we deze week breed gecommuniceerd hebben. Die facts spreken boekdelen: geen enkele sector doet het nu beter dan voor de coronacrisis. Hier en daar zijn er wel een aantal bedrijven die de coronacrisis goed zijn doorgekomen. Voor die bedrijven zijn wij bereid om eenmalig iets extra mogelijk te maken. Denk aan een winstdeelname, een collectieve bonus via cao 90 of aan consumptiecheques. Die instrumenten passen perfect in het wettelijk kader én zorgen ervoor dat we onze economie niet structureel in moeilijkheden brengen.

Staken is dus niet de oplossing. De beste optie vandaag is om opnieuw rond de tafel te gaan zitten en een evenwichtig akkoord te sluiten dat enerzijds de concurrentiekracht van onze bedrijven – en dus ook werkgelegenheid – beschermt, en anderzijds een loonsopslag toekent die rekening houdt met de sociaaleconomische realiteit. Dat is verantwoord overleg.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.