Wat baten kaars en bril … als den betoger niet zien en wil

Wat wij vandaag meemaken is voor velen onder ons nog nooit gezien! Eerst worden we geconfronteerd met de coronacrisis, gevolgd door een grondstoffen- en bevoorradingscrisis, en recent een oorlog in Oekraïne die heel Europa meesleurt in een nooit geziene energiecrisis. Sommigen spreken zelfs van een ‘Derde Wereldoorlog’, weliswaar zonder wapengekletter in onze contreien, maar met vergelijkbare economische gevolgen.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER Monica De Jonghe, BESTUURDER-DIRECTEUR-GENERAAL EN EXECUTIVE MANAGER VAN HET COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
21 september 2022

Het behoeft geen betoog dat de economische vooruitzichten gitzwart zijn. We tuimelen in een diepe recessie, die een groot deel van de Belgische ondernemingen in een overlevingsmodus zet of zelfs het voortbestaan ervan onzeker maakt. Ook burgers delen ongezien in de klappen.

Je zou op zo’n moment verwachten dat sociale partners (de opstellers van het sociaal pact in 1944) verantwoordelijkheid opnemen en rond de tafel oplossingen zoeken om de burgers (actieven en inactieven) en ondernemingen door deze moeilijke crisis te loodsen. Immers, met wederzijds begrip, solidariteit tussen ondernemingen, burgers en overheid en met een langetermijnvisie kunnen de sociale partners samen met de regering vandaag echt het verschil maken. Helaas, dat is buiten de vakbonden gerekend. Zij verkiezen een loopgravengevecht met de werkgevers, met als einddoel de enige wet die de concurrentiepositie van onze economie ten opzichte van onze belangrijkste handelspartners beschermt (de loonwet), af te schaffen, of minstens grondig te willen bijsturen.

Begrijpe wie begrijpen kan: met de torenhoge inflatiecijfers, de automatische index en de daaropvolgende negatieve loon-prijsspiraal vechten de ondernemingen tegen ongeziene kostenverhogingen, verder aangevuurd door de hoge energie- en grondstoffenprijzen. De loonwet nu nog ter discussie stellen, getuigt van enorme wereldvreemdheid en totale onverantwoordelijkheid. De Belgische ondernemingen (werknemers), samen met de overheid (ambtenaren en uitkeringsgerechtigden) hebben de koopkracht van de gezinnen bijzonder goed gevrijwaard en zetten België vandaag zelfs in het topklassement in Europa. Maar tegelijk duwt dat systeem onze bedrijven in de kelder van het Europese klassement inzake loonkosten.

Koopkrachtbescherming heeft een prijs

Het is zonneklaar: de koopkrachtbescherming heeft een zware prijs voor een groot deel van ondernemend België. Niet zo voor de vakbonden. Zij komen vandaag op straat om ondernemers verder onder druk te zetten om nog meer koopkracht te financieren onder het mom dat de werknemers geen reële loonsverhogingen hebben gekregen – want een indexaanpassing is volgens de vakbonden geen loonsverhoging! Door een indicatieve loonnorm te eisen, wil de vakbond de ondernemerswereld afdreigen om bovenop de index extra loonsverhogingen toe te kennen. Dat met die verhogingen verantwoord zou worden omgesprongen op het terrein is een complete illusie en genoegzaam geïllustreerd door het verleden. Met als resultaat een opgebouwde loonkostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden die onhoudbaar wordt. In 2024 dreigt ons land in dezelfde netelige positie te belanden als in 2014 en aan te kijken tegen een loonkostenhandicap van 16% en een verlies van tienduizenden banen.

Wanneer stopt deze waanzin die ondernemers, met het water aan de lippen, nog verder in de financiële problemen duwt en hen totaal uit de Europese en internationale markt prijst?

“De sociale partners kunnen het verschil maken, mits wederzijds begrip en gezond verstand van alle gesprekpartners.”

Het VBO blijft ondanks alles de hand uitsteken naar de vakbonden en de regering om samen rond de onderhandelingstafel naar werkbare oplossingen te zoeken die iedereen in deze zware crisis vooruithelpen. Landen waar via tripartiet overleg een billijke verdeling van de pijn tussen werknemers, werkgevers en overheid tot stand komt, doorstaan veel beter de crisis dan landen waar er voortdurend wordt gestaakt of wordt opgeroepen tot ‘vendredis de la colère’. Laat ons hopen dat deze oproep doordringt bij alle verantwoordelijke gesprekpartners.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.