Rondetafelgesprek ‘Return to work in the age of demographic change’

In opdracht van de Europese Commissie werkt de denktank CEPS (Centre for European Policy Studies) aan een rapport over de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten. De Belgische case wordt onderzocht omdat ons land een unieke re-integratiewetgeving heeft. Het VBO neemt deel aan het project om de visie en ervaringen van Belgische ondernemingen met de Europese Commissie te delen. De eerste actie was een rondetafelgesprek op vrijdag 5 juli met experts, overheid en (Europese) sociale partners.


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 juli 2019

De onderzoekers leggen de focus op de rol van sociaal overleg op ondernemings-, sectoraal en interprofessioneel niveau. In België liggen vakbonden en werkgeversorganisaties mee aan de basis van de re-integratiewetgeving, die in 2016 voorlopig werd voltooid met de koninklijke besluiten van 28 oktober en 8 november 2016. We merken dat vakbonden en werkgevers het onderwerp ook op de agenda van de lopende sectorale onderhandelingen plaatsen. Op ondernemingsniveau krijgen we steeds meer signalen dat ondernemingen in het kader van hun preventiebeleid ook werk maken van een re-integratiebeleid.

Op het vlak van pathologie concentreren de onderzoekers zich op chronische ziekten, maar ook op psychische aandoeningen en musculoskeletale problemen zoals lage rugpijn. Na verschillende onderzoeken en interviews met ondernemingen over heel Europa zal het rapport in januari 2021 voorgesteld worden aan de Europese Commissie.

VBO – Het VBO vindt het belangrijk dat er verder wordt ingezet op re-integratie als onderdeel van een activerende sociale zekerheid. In functie van wat iemand wél nog kan, moeten we de ondersteuning van werkgevers en werknemers versterken om werkhervatting na arbeidsongeschiktheid – return to work – te stimuleren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.