Verplichte elektronische aangifte arbeidsongeschiktheid en werkhervatting vanaf 1 januari 2020

Om te bepalen of de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering van het ziekenfonds en om het bedrag van de uitkering te kunnen berekenen, moet de werkgever aan het ziekenfonds het inlichtingenblad (ZIMA 001) bezorgen. Indien een werknemer het werk hervat voor de einddatum van de arbeidsongeschiktheid, zoals vastgesteld op het medisch attest, moet de werkgever de werkhervatting bevestigen (ZIMA 006). Beide aangiftes dienen vanaf 1 januari 2020 verplicht elektronisch te gebeuren.


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
10 december 2019

Sinds 2006 kan de werkgever ervoor kiezen om dat inlichtingenblad op papier of elektronisch te bezorgen. De aangifte van het inlichtingenblad werd in principe vanaf 1 juli 2019 verplicht elektronisch. Dat conform advies nr. 1901 van de Nationale Arbeidsraad van 25 maart 2014. Aangezien in de periode voorafgaand aan 1 juli 2019 nog een grote groep werkgevers de omschakeling  van het papieren naar het elektronische circuit niet kon maken, werd beslist om gedurende 6 maanden een overgangsperiode toe te staan. Tijdens die periode werd ingezet op een versterkte begeleiding, sensibilisering en communicatie. De overgangsperiode loopt af op 31 december 2019. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt ook een tweede type aangifte verplicht elektronisch: het attest van werkhervatting (ZIMA 006). De digitalisering van dit scenario gaat gepaard met een wijziging van de procedure. Tot 31 december 2019 moeten werkgever en werknemer beiden hetzelfde papieren document ondertekenen. Vanaf 1 januari 2020 dient de werknemer de werkhervatting aan te geven bij zijn/haar ziekenfonds, waarna het ziekenfonds de werkgever via elektronische weg zal vragen om de werkhervatting te bevestigen. Dit attest is enkel nodig indien de werkhervatting gebeurt voor de einddatum van de arbeidsongeschiktheid zoals vastgesteld op het medisch attest. 

Vanaf 1 juli 2020 wordt ook volgende aangifte verplicht elektronisch: de gegevens van de verklaring van toegelaten loontrekkende arbeid tijdens de arbeidsongeschiktheid en de maandelijkse verklaring van inkomsten in geval van gedeeltelijke werkverwijdering (ZIMA 002). 

Werkgevers die voor het beheer van hun personeelsadministratie en socialezekerheidsaangiften een beroep doen op een erkend sociaal secretariaat of een andere dienstverrichter, dienen zelf niets te ondernemen. 

Werkgevers die de aangifte zelf doen, kunnen voor bijkomende informatie terecht  op het portaal van de sociale zekerheid: Op weg naar de elektronische ASR.

VBO – Het VBO is positief over deze volgende stap in de digitalisering van de sociale zekerheid. Om bij te dragen aan de slaagkansen van dit project, vragen we een blijvende en gerichte ondersteuning, begeleiding en communicatie ten aanzien van de ondernemingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.